Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nationalromantik

En liten röd stuga med vitmålade detaljer
dekorativ

Från vänster: Bruten vit 0502-Y, obränd terra 2030-Y20R, engelskt rött 5040-Y80R, bränd umbra 7010-Y70R, obränd terra 1020-Y20R.

 • Ett stort svartmålat trähus med högt rött tegeltak och vitmålade småspröjsade fönster
  Bild 1 av 3

  Nationalromantiskt hus i Masthugget, Göteborg, med tidstypisk svart fasad och brant takfall. Här är även de småspröjsade vitmålade fönstren bevarade. Notera även den lilla "taklättan" med ett fönsterband.

 • Ett litet rödmålat trähus med vitmålade detaljer
  Bild 2 av 3

  Sommarstugan Örnbo i ett litet kustsamhälle i Halland. Byggnaden uppfördes som sommarviste ca 1910 och har en till stor del ursprunglig färgsättning. Notera den lilla entrén med vitmålade ändar på brädorna.

 • En villa med brun och svartmålad träpanel och rött tak, till vänster i bild är en entré med tegeltäckt vindskydd
  Bild 3 av 3

  Villa i Göteborgs västra delar med en tydlig blandstil. Byggnaden har drag av både nationalromantik och klassicism och uppfördes sannolikt i början av 1920-talet då den klassicistiska stilen gjorde de mer storspröjsade fönstren populära igen. Byggnadens lilla fina entré med taktäckt vindskydd, rejäla trappräcke och färgsättning med mörka kulörer skvallrar dock om nationalromantikens kvarvarande påverkan.

I början av 1900-talet började tankarna om en genuin svensk arkitekturstil växa fram, det skedde i en nationalistisk strömning över hela Europa.

Det var dock svårt att finna en genuin svensk arkitekturstil grundad i historien eftersom det framför allt byggdes enkla allmogehus i landet fram till 1800-talet. Därför är mycket av bebyggelsen från jugendtiden baserad på förebilder i Danmark, England och Tyskland. 

Stilen präglades av slutna fasader i trä, tegel eller puts med småspröjsade fönster och stora, branta takfall.

Inte sällan förekom en blandning av jugend och nationalromantik. Jugendstilen karaktäriserades av stora fönster och ljusare fasadkulörer. De nationalromantiska fönstren var däremot generellt sett mindre och ofta grupperade i breda, småspröjsade fönsterband. 

Träpaneler målades i mörkt röda, bruna eller svarta slamfärger, eller ströks med tjära. Nu togs den mörka falu rödfärgen fram. Tidigare hade den ljusare röda slamfärgen varit allenarådande. Spanandet bakåt i tiden medförde också att de tidigare grå fönsteromfattningarna och knutlådorna nu målades i vitt - de röda husen med vita knutarna är alltså inte äldre än tidigt 1900-tal. 

Tegelfasaderna hade hårdbränt mörkrött eller brunt tegel. Putsade fasader var oftast mörkt gula eller grå.

Nu kom också fönsterluckorna som fasadprydnad. 

 

Senast uppdaterad: 2023-05-16 16:11