Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

De grå husen

Mot bakgrund av blandskog syns en lång ladugård med stort vasstak under omläggning. En person i blå overall står på taket. Till höger i bild en äldre lastbil.

Hur och med vad färgsatte man husen med under forn- och medeltid?

De första byggnadernas kulörer var givna av vilka material husen var byggda i. De olika träslagens kulörer som gick från gult och grått till brunt, rött  och svart på timmer och spåntäckta tak. Halm och vass på taken grånade med tiden. De olika bergarterna gav olika kulörer - allt från ljust grått till mörka svarta.  

Materialen var lokala vilket gav tydliga regionala skillnader i byggnadernas kulörer. På kalkstensrika platser byggdes hus i den lokala stenen vilket till exempel gav gråa hus på Gotland och rödrosa på Kinekulle.  

Kyrkorna var uppförda i lokala material. Deras stenfasader var ofta synliga men i vissa fall putsades dom. Putsen var av kalk vilken gav kyrkan dess fasadkulör. Det var vanligt att måla dem inuti men utsidan fick sällan någon färg. I vissa kyrkor har det påträffats målade dekorationer under takfallet. Inte sällan i röd ockra och i geometriska former.  

De grå trähusen dominerade såväl landsbygd som städer långt in på 1700-talet. Landsbygdens bebyggelse var omålad till 1800-talets mitt. 

Bild ovan: Omläggning av vasstak på 1700-tals-ladugård i en skogsjordbruk i Falköping 2005.

 

Hur får du ledtrådar om hur ditt äldre hus har varit målat?

Lyft på panelen och kika bakom - är timret silverfärgat grånat eller svart är det tydliga indikatorer på att det inte har varit målat eller stått en längre tid utan panel. Är timret svart och ser lite bränt ut - då har det utsatts för så kallad solbränning  Är timret rödfärgat med slamfärg har det sannolikt varit omålat från början och sedan rödfärgats och därefter försetts med panel.
 • Stort forntidshus täckt med vasstak och med en ingångsöppning nedtill och en öppning i gaveln högst upp. Grönskande omgivning med träd och ett liknande hus som skymtar bakom
  Bild 1 av 4

  Ett av bronsåldershusen vid Vitlycke museum. Foto: Marie Odenbring 

 • En lång ladugråd med stående panel och fackverk stående i gles skog
  Bild 2 av 4

  Ladugård med timrad fädel och lador i skiftesverk på gården Askeröd i Hjärtums socken, Färgelanda kommun. Foto: Nils-Olof Selin.

 • Ett tvåvånings parhus med grå träpanel och små rundade entréer
  Bild 3 av 4

  Parhus från mitten av 1800-talet. Foto: Carina Carlsson.

 • Tre hus i trä med vasstak och omålade fasader
  Bild 4 av 4

  Fornbyn i Skara. Vy över tre hus där materialet skapar kulörerna på huset. Bostadshuset till höger har solbränd fasad där solens värme hettat upp panelen till den grad att träet bränts och tjäran trängt ut ur virket - ett helt naturligt träskydd. Foto: Lisa Molander. 

Senast uppdaterad: 2021-08-11 13:15