Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

1870-tal - ljust brun putsad fasad med mörkbruna fönster

Ett stort gult putsat hus

En tidstypisk representant för 1870- och 80-talens putsade stadsvillor i klassicistisk stil. Den fint utformade putsade fasaden är avfärgad i en ljust brun kulör, och fönster och dörrar i en brun umbra. Läs mer om färgsättningen här!

Före detta Post-, Apoteks- & Telegrafhuset, Karlsborgs fästning, uppfördes kring 1875. Arkitekt är möjligen kommendant E. Ph. Zettergren.

Detta hus byggdes norrut på fästningsområdet, mitt emot det före detta Konvalescenthuset längs Kommendantsgatan, i detta avsnitt planerad som en esplanad. Byggnaden hade skiftande funktioner, i senare tid fungerade den bland annat som underofficersmäss. 

Thomas Carlquist, antikvarie vid Västergötlands museum, skriver:
"År 2005 var det dags för en fasadrenovering i samband med inre ombyggnad. Huset hade senast, troligen i slutet av 1960-talet, målats med en vit organisk färg, som enligt analys var en plastfärg. Under detta skikt fanns både oljefärger och närmast muren en kalkfärg. Fönstren var vid detta tillfälle ljust blågröna, en närmast turkos kulör. Tack vare att plastfärgen och andra skikt i hög grad flagade, framgick det vad huset borde ha haft för kulör i äldre tid. All befintlig färg högtryckstvättades för att avlägsna de organiska färgerna, inklusive hela putspartier som varit målade med oljefärg. Avsikten var att måla huset med kalkfärg vid fasadrenoveringen. Den valda kulören baseras på lika delar guldocker och obränd umbra, och var ganska vanlig på stenhus under 1870- och 80-talen."

Ljusbrunt och brun umbra

Färgprov med ljust brun fasad och mörkare bruna fönster

Den stora rutan betecknar fasadens kulör - denna är målad i en ljust brun kulör. Fönster och dörrar med karmar är målade i bränd umbra. I tabellen nedan syns delarna baskulör gentemot andelen vit eller svart. Notera att den här byggnaden är putsad ochavfärgad med kalkfärg och att fasadkulören därför anges i kalkfärg 90 och saknar NCS-kod. 

Byggnadsdel Pigment Riksantikvarieämbetet kalkfärg 90/kulturkulör Bas % Vit % Svart % NCS-kod
Fasad   Ljusbrun, 94/103:15 - - -  
Fönster (karmar & bågar), ytterdörrar Bränd umbra 2A-100 85 - 15 7010-Y70R
  • vitmålad putsad byggnad bakom en allé vintertid
    Bild 1 av 2

    Byggnaden före ommålningen, fotograf: Thomas Carlquist

  • Putsat hus med ljust gul fasad
    Bild 2 av 2

    Här har byggnaden målats om med sin nya kulör, fotograf: Thomas Carlquist

Senast uppdaterad: 2022-12-21 17:41