Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Otto och Slöjden

Gammalt foto av folk som dricker kaffe i en slöjdsal

Nääs var en gång i tiden världsberömt för sin slöjdutbildning och är den svenska skolslöjdens vagga.

I slutet av 1800-talet ägde August Abrahamson egendomen Nääs. Området kring herrgården var huvudsakligen skog och jordbruk på den tiden. Under 1870-talet startade han, tillsammans med sin systerson Otto Salomon, Nääs slöjdlärarseminarium.

Seminariet var en skola som lärde ut slöjdpedagogik. På ägorna uppfördes många hus till den nya skolan, som undervisningslokaler och bostäder åt elever och lärare. Otto blev direktör för skolan och var en mycket uppskattad lärare och enormt engagerad i både slöjd och pedagogik. Skolan blev världsberömd och vid ett kurstillfälle deltog nitton olika nationaliteter. I början anordnades främst träslöjdskurser för män men senare hölls också populära lek- och trädgårdskurser. Från 1882 tilläts kvinnor att delta i alla kurser och runt år 1900 var ca 40 procent av de som gick träslöjdskurserna kvinnor. Det fanns också flera kvinnliga lärare och föreståndare på Nääs.

Ur Nääspedagogiken utvecklades så småningom slöjd till ett eget skolämne. På 60-talet flyttade slöjdlärarutbildningen till Linköping och idag förvaltas Nääs av August Abrahamssons Stiftelse. Ottos slöjdpedagogik är en del av det arv stiftelsen har i uppgift att förvalta.

I samarbete med Västra Götalandsregionens hemslöjdskonsulenter fortbildas fortfarande slöjdlärare och pedagoger i samma lokaler som på Ottos tid. På helger finns möjlighet för privatpersoner att gå kurser inom slöjd och byggnadsvård.

Senast uppdaterad: 2022-12-02 20:43