Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Moderna monument – från vardagligt till storslaget

 • 50 år av dramatisk samhällsomvandling blir bok.
  Bild 1 av 5
 • Sjöbo kyrka i Borås. Foto Ola Eriksson.
  Bild 2 av 5
 • Radhus i kvarteret Munken i Skara. Foto Ulf Eriksson.
  Bild 3 av 5
 • Gamla Svinesundsbron i Strömstads kommun. Foto Tomas Brandt.
  Bild 4 av 5
 • Uppståndelsens kapell i Borås. Foto Ola Eriksson.
  Bild 5 av 5

Vad är moderna monument? Höga punkthus, spektakulära kyrkor och formfulländade broar? Eller äldreboendet, idrottshallen och det kommunala vattenverket? Projektet och boken Moderna monument har som ambition att lyfta den moderna bebyggelsens värden och mångfald, och visa på hur den berättar om en föränderlig tid.

Moderna monument – smaka på orden. Vilka bilder ger de? Kanske tänker man först på byggnader som är storslagna och monumentala. Men funderar man vidare så kan ju ett modernt monument också vara skolan, korvkiosken eller idrottshallen, byggnader som kanske inte är så majestätiska vid första ögonkastet, men kan ses som monument över det moderna samhällsbygget. Byggnader som berättar om sociala reformer och ökad fritid, om expansiv industri och ökad levnadsstandard och om ny och djärv design.

Utbyggnad på alla fronter

Idag har det som allmänt kallas efterkrigstiden hunnit bli historia, och de byggnader och anläggningar som finns kvar från den tiden speglar samhällets förändring. Det var en tid då samhället omvandlades i så stor omfattning att det kan vara svårt att greppa.

Den offentliga sektorn byggdes ut på alla fronter, många företag gick för högtryck och expanderade, och nya bostadsområden bredde ut sig som mattor runt om i landskapet. Människor fick det allt bättre ekonomiskt, och man fick fritid och råd att köpa bil och boenden med högre standard.

Det moderna Västra Götaland

Kulturmiljösektorn har på senare tid uppmärksammat den moderna bebyggelsens kulturhistoriska värden genom olika insatser. Inom projektet Moderna Västra Götaland som initierades 2008 har särskilda kunskapsunderlag tagits fram för bland annat fritidslivets miljöer, exempelvis barnkolonier och fritidshus.

Delprojektet Moderna monument startades för att en överblick över det moderna byggnadsbeståndet och dess kulturhistoriska värden saknades. Genomgående för de inventeringar av bebyggelse som gjordes i många kommuner under 1970- och 80-talen är att gränsen för vad som bedömdes som värdefullt oftast slutar kring funktionalismens genombrott.

Kulturarvsinstitutioner i Västra Götaland och Länsstyrelsen har därför i samarbete byggt upp kunskap om denna sentida bebyggelse. Moderna miljöer runt om i länet har inventerats och urvalet har sedan diskuterats i seminarieform.

Monument i bokform

Med boken Moderna monument vill vi visa exempel på några av de mest representativa och välbevarade byggnaderna från den aktuella epoken. Detta är inte minst viktigt eftersom den största delen av vår nuvarande bebyggelse tillkommit under efterkrigstiden.

Genom projektet Moderna monument har vi fått ett översiktligt underlag som ger en vägledning om vilka byggnader som är de mest välbevarade i länet. Samtliga har sådana värden att de uppfyller kriterierna för begreppet ”särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt” i plan- och bygglagen. Några av dem är byggnadsminnen. Alla objekt som diskuterats inom projektet har registrerats i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Där hittas de alla i ”Inventering av bebyggelse i Västra Götalands län, projekt Moderna monument”.

Hotad bebyggelse värd att upptäcka

Den särskilt värdefulla bebyggelsen från den moderna epoken är på vissa håll starkt hotad. Skälet kan vara stadsomvandling eller att de blivit överflödiga. Ett flertal objekt med höga kulturhistoriska värden har rivits under projektets gång, eller är rivningshotade när detta skrivs.

Det urval som gjorts i boken ska inte betraktas som en slutgiltig lista. De miljöer som lyfts fram är en samling särskilt goda exempel på värdefull modern bebyggelse från länets alla hörn. Och det finns mycket mer att upptäcka!

Läs boken här!

Kontakt

Carina Carlsson,
antikvarie, Västarvet
E-post: 
carina.m.carlsson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-05-07 09:34