Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hus, människor och minnen

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I boken ”Hus, människor, minnen” återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg.

Hus väcker minnen. Hus är skapade och använda av människor. Alla har en relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats. En del hus väcker positiva minnen, andra kan vara negativt laddade, men ändå viktiga för samhällets gemensamma minne. (Ur bokens förord av landshövding Lars Bäckström.)


Idag bor närmare 90 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter. Men om man backar ett par hundra år var siffran den helt omvända – över 90 % bodde då på landsbygden och merparten av dessa hade sin försörjning av det jorden gav. I såväl slott som koja spelade jord- och skogsbruk en central roll och det har också påverkat bebyggelsens utveckling.

Tematiskt urval

I Västra Götalands län finns det drygt 250 byggnadsminnen och i boken presenteras ett urval som ger olika ingångar till historien och berättelser om de som levt här. Byggnaderna är indelade efter olika teman som bland annat Vid havet, Bad och kurorter, Med jorden som grund, Skola och bildning, Mötesplatser samt Brott och straff. Flera av Västarvets antikvarier medverkar med artiklar i boken.

Ett samarbete med kunskap i fokus

"Hus, människor, minnen" är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götalands län i ett brett samarbete mellan länets museiorganisationer, universitet och specialister. Även de som förvaltar byggnadsminnena har bidragit med sin unika kunskap. Boken är producerad i samverkan med Bohusläns museums förlag.

Vill du veta mer?

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef Kulturmiljö
Tfn: 070-692 82 45
E-post: marie.odenbring@vgregion.se

Vill du köpa boken?

Klicka här för att beställa boken.

Senast uppdaterad: 2021-05-07 09:34