Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Husen som blev över

Magasinet på Vinnsäter i Järbo socken i Dalsland. Gården är byggnadsminne.

Överallt på landsbygden hittar man dem - hönshus, lador, smedjor, vedbodar med mera. Hus som kanske inte längre behövs. Hus som kan verka ointressanta. Men i själva verket bidrar de till berättelsen om gårdar och byggnadstraditioner, om liv och leverne. De utgör en värdefull del av vår kulturmiljö och är väl värda att bevara!

Överloppsbyggnader - varsam renovering ger nytt liv

Husen kan kallas överloppsbyggnader - hus som blivit över för att produktionen ändrats eller kanske helt försvunnit. Men husen är värdefulla i sin miljö och har en spännande historia att berätta. Ofta kan man med små medel rädda dessa byggnader och kanske ge dem en ny användning.

Under åren 2006 och 2007 gjorde Länsstyrelsens kulturmiljöenhet en satsning på att ge bidrag till renovering av just dessa små överloppsbyggnader. För att uppmärksamma alla goda insatser som gjordes av fastighetsägare runt om i Västra Götaland gjorde sedan Västarvet en liten skrift.

I skriften presenteras 12 ekonomibyggnader som rustades med statligt stöd. Kanske har du ett eget hus att ta hand om? Låt dig inspireras av berättelserna om hur gamla vedbodar, hönshus, dass och ladugårdar gavs nytt liv. Skriften finns att ladda ner längst ned på sidan.

Man kan även nu söka bidrag för att renovera överloppsbyggnader på landet. Bidrag kan sökas från Länsstyrelsens landsbygdsenhet inom stödet Utvald miljö.

Senast uppdaterad: 2021-05-07 09:34