Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Missionshus och missionskyrkor - ett värdefullt kulturarv

Missionshus och missionskyrkor är ett värdefullt kulturarv som vuxit fram ur väckelserörelsen under 1800- och 1900-talet. Nu finns en omfattande inventering och dokumentation av 627 byggnader i Bohuslän och Västergötland redovisade i boken ”Missionshus och missionskyrkor - missionshusinventeringen inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland”.

I samband med väckelserörelsens framgångar kom missionshus och missionskyrkor att utgöra ett påtagligt inslag i landskapet både på landsbygden och i städerna. Byggnaderna har kommit att bli ett värdefullt kulturarv, som dock hotas av att många av byggnaderna efter hand har rivits eller byggts om för andra ändamål. Styrelsen för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland beslöt därför 1997 att ge Stig Florén i uppdrag att inventera och dokumentera samfundets alla missionshus, missionskyrkor och fritidsgårdar i distriktet.

Inventeringen har utförts kommunvis och även de byggnader som rivits, brunnit ner eller tagits i anspråk för annat ändamål har tagits med. Inventeringsarbetet har utförts ideellt av Stig Florén, men omkostnaderna har länsstyrelsens kulturmiljöenhet lämnat bidrag till. Vid inventeringen fotograferas byggnaderna in- och utvändigt, och i vissa fall görs uppmätningsritningar av byggnaderna. Gamla foton, ritningar, minnesskrifter är till stor hjälp när det gäller att belysa byggnadernas historia.

Ett brett samarbete

Vid arbetet med inventeringen har Mats Herklint på länsstyrelsen, Karl-Arne Karlsson med flera på Västarvet och Urban Erestam på Svenska Missionskyrkan gett goda råd och synpunkter. Hundratals medhjälpare ute i församlingarna har också bidragit till resultatet. Originalhandlingarna från inventeringen finns hos Västarvet, placerade på Kulturlagrets arkiv i Vänersborg. En förkortad sammanställning har getts ut som rapportböcker efter hand som inventeringen pågått. Sammanlagt 63 rapportböcker har det blivit.

Kunskap för eftervärlden

Den avslutande devisen i boken sammanfattar syftet med boken på ett bra sätt.

Låt oss hjälpas åt att bevara det värdefulla kulturarv som de gamla missionshusen och missionskyrkorna utgör, dels genom att bevara de byggnader som är möjliga att bevara, dels genom att bevara kunskapen och minnet av dem genom inventering och dokumentation för eftervärlden.


Efter att inventeringen nu avslutats har Stig Florén skrivit den nu aktuella boken som en sammanfattning av arbetet. Den har kunnat ges ut genom samverkan mellan Svenska Missionskyrkan, Länsstyrelsen och Västarvet. 

Mer information

Vill du köpa boken så kostar den 150 kr. Mejla din beställning till vastarvet(a)vgregion.se

Vill du ha mer information om boken?

Hör av dig till Marie Odenbring Widmark,
Västarvet Kulturmiljö
Mobil: 0706-92 82 45
E-post: marie.odenbring(a)vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-05-07 09:34