Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Exteriör

Här får du en beskrivning av exteriören på en salsbyggnad från 1890 samt tips och råd om vad du bör tänka på vid en renovering.

Grund

Grund - se Konstruktion

Panel 

Huset är klätt med en stående hyvlad träpanel med profilerad locklist. Locklisten täcker skarvarna mellan panelbrädorna och är spikad med klippspik. Panelen är målad med linoljefärg i en ljus kulör, typiskt för västkustens boningshus.

 Panel med profilerade locklister.

 

Var rädd om panelen

Panelen ger fasaden dess karaktär. Virket är ofta av hög kvalitet och de stora skadorna är antingen torrsprickor eller rötskador i nederkant på grund av stänk från taket eller förhöjd markvegetation. Torrsprickor är inga problem så länge de inte är helt genomgående. Skadade partier närmast mark kan skarvas i med ny panel eller återanvända delar från någon annan del av fasaden. Om man byter till ny panel skall man sträva efter att få den så lik ursprunget som möjligt.

 

Fönster

Byggnaden har tvåluftsfönster med spröjs. Glaset är munblåst och ganska tunt, cirka 1,5-2 millimeter. Fönstren består av en ytterbåge som sitter på gångjärn som öppnas utåt och en fastskruvad innerbåge. Innerbågen plockas ut på våren när det blir varmare ute och sätts tillbaka på hösten. Insidan av bågen är profilerad. Bågar och foder är tillverkade av fur.

 Till vänster är fönstren med lövsågade fönsterfoder och till höger de fint spröjsade fönstren på verandan. 

 

Var rädd om fönsterglaset

Det munblåsta fönsterglaset är något att vara rädd om. Om du behöver byta någon glasruta kan det vara bra att tänka på att karaktären ändras mycket om ett munblåst glas byts mot ett modernare glas, exempelvis floatglas, som är mycket planare. Om du har tur kan du hitta äldre fönsterglas som är begagnat. Det finns också nytillverkat munblåst glas att köpa och även nyproducerat så kallat "kulturglas" som maskintillverkas. Kulturglaset har en yta som påminner om det munblåsta. 

 

Energieffektivisering

Om du vill spara energi genom att förbättra fönstrens U-värde kan du sätta in lågemissionsglas i innerfönstret, men spara glaset i ytterbågen. 

Läs mer om fönster i Frågor och svar om byggnadsvård!

 

Ersätt saknade eller trasiga detaljer

Idag finns det flera företag som nytillverkar beslag och gångjärn till fönster enligt gammal modell, vilket gör att det är lättare att återställa sådant som med tiden gått sönder eller försvunnit. Du kan också leta efter begagnat byggnadsmaterial på nätet, i annonser och hos företag som specialiserat sig mot återbruk. Hör av dig till oss så tipsar vi dig om vart du kan vända dig.

 

Kurser

En byggnadsvårdskurs kan vara en bra start om du vill lära dig grunderna innan du sätter tänderna i dina egna projekt. Slöjd & Byggnadsvård brukar ha ett flertal fönsterkurser: Fönsterrenovering, Trälagning till fönster och Tillverka fönster.

Kika på vår kurssida för att se vilka som går i år. 

 

Hitta hantverkare

Är du på jakt på skickliga fönsterhantverkare i din närhet?

Sök i vårt Hantverksregister 

 

Ytterdörr

Ytterdörren är en utåtgående pardörr tillverkad av kärnfuru. Varje dörr har tre profilerade träspeglar, även kallade fyllningar. Dörren har en större spegel i mitten och mindre speglar över och under denna. För att minska värmeförluster har ytterdörren kompletterats på insidan med innerdörrar. 

Över dörren sitter ett smalt överljus.

      

 Helgeröds entré med pardörrar och överljus.

Tak 

Taket är typiskt för 1890-talet. På takstolarna ligger en entums pärlspont som undertak, som usprungligen varit synlig inifrån. På pärlsponten ligger ett papptak av tjärpapp. Just denna läggning, så kallad takpappsskiffer, är populärt omkring år 1890-1900 och hämtar inspiration från 1700-talets skiffertak. Denna läggning kräver dock mängder med spik. Pappen är struken med stenkolstjära med rödfärgspigment och brons/koppartinktur för att imitera koppartak. 

Taket har ett tunt och djupt taksprång med en dekorativt utsågad takfotsbräda.

      

Lägg märke till det fina mötet mellan brädorna i takfotens hörn.

 

 

Vårda varsamt

Tänk på att om du byter takläggning till tegel får taket ett tyngre intryck. 

Underhåll av tjärpapp med stenkolstjära bör undvikas då det frigörs polycykliska aromatiska kolväteföreningar (PAH) när tjäran avlägsnas, vilket kan vara cancerframkallande. Tänk även på att rivningsavfall som innehåller stenkolstjära räknas som farligt avfall och måste tas om hand på rätt sätt. Har du ett tak som behandlats med stenkolstjära som är i behov av renovering kan ett byte till asfaltpapp (papp impregnerad med oljeasfalt) vara ett alternativ. 

 

Skorsten

Skorstenen är uppförd i tegel och murad med kalkbruk. 

Skorstenskrönet har bart tegel vilket blir allt vanligare under 1800-talet. Detta för att teglets kvalitet nu är bättre och att fler har råd med kalkbruk i hela skorstenen. Tidigare kunde hela skorstenen vara murad med lerbruk och det gjorde att man behövde putsa krönet med kalkbruk för att skydda leran från vätan. 

Skorstenskrönet är utformat som en kolonn med en bas i botten och ett kapitäl i toppen. Utkragningen på toppen har inte bara en estetisk funktion utan även en praktisk, då den hindrar vatten från att rinna längs skorstenen.

      

Skorstenen har ett lågt plåtbeslag. 

Senast uppdaterad: 2017-08-09 09:26