Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Exteriör

exteriör

Talludden är ett ganska typiskt hus från 1940-talet, prefabricerat och standardiserat. Läs mer om exteriören här!

Eftersom det är prefabricerat är det byggt med en standardiserad konstruktion som i princip är lika för alla hus från samma leverantör. Även om husfirmorna hade sina egna tekniska lösningar liknar de varandra. Förhoppningsvis känner du igen ditt eget hus konstruktion även om det inte är samma fabrikat.

Grund

Grund - se Konstruktion. 

Fasad

Fasaden på Talludden är putsad med hydrauliskt bruk på en reveteringsmatta av vass och kycklingnät. På håll ser putsen nästan slät ut men på nära håll ser man att ytan är något uppruggad. Putsen är en spritputs med 2 millimeter ballast som ruggats upp med hjälp av en kvast. Fasaden är målad med silikatfärg i en ljust gul kulör. I fasaden sitter flera ventilationsgaller och under fönstren sitter friskluftsventiler. 

fasad

Fasaden ser slätputsad ut från långt håll.

puts

Närbild på putsen, som ruggats med kvast.

 

Vårda varsamt

Ofta sitter putsen bra på i stort sett hela fasaden men putssläpp och sprickor gör att den behöver renoveras. Då är det viktigt att tänka på att putsens yta blir så lik den befintliga som möjligt med hjälp av ballastens storlek och behandlingen med kvasten. Har putsen släppt ända in till väggen och vassmattan är trasig bör du kontrollera att spräckpanel och underliggande papp är i gott skick innan ny vassmatta spikas och väggen putsas på nytt. Vid en ommålning av fasaden är det viktigt att ta reda på vilken färgtyp som målats med innan. En silikatfärg rengörs med ett alkaliskt tvättmedel för att lösa fett och sot. Väggen skall vara ren och torr när den målas med ny silikatfärg.

Fönster

Talludden visar prov på den nya tidens arkitektur med asymmetriskt utplacerade fönster och dörrar, som i första hand följer rummens funktion istället för det exteriöra uttrycket. Nya tekniker för framställning av fönsterglas gör att stora perspektivfönster kan tas i bruk. 

Huset har flera olika typer av fönster. De flesta har två kopplade bågar, det vill säga att innerbågen och ytterbågen är hopkopplade med varandra. Fönsterkarmen är målad i samma kulör som fasaden medan bågen har en annan färg. Detta är vanligt på hus från tiden. I den översta våningen finns ett fönster med en större kvadratisk ruta i mitten samt en mindre sidohängd på varje sida. I den nordvästra fasaden finns i varje våning en rad med högt placerade fönster. Dessa är något mindre vilket ger ett ljusinsläpp i den övre delen av väggen i det rum som användes som vardagsrummet. För att släppa in ljus till köket i den andra våningen sitter en enkel kopplad båge för att släppa in ljus till köket. I den motsatta fasaden finns en balkong med ett fönster med kopplade bågar och en balkongdörr vilket från marknivå ger en illusion av att det sitter tre fönster bredvid varandra. I källaren finns överhängda kopplade bågar målade i samma gråa kulör som grunden.

Utåtgående bågar är försedda med excenterhakar av förnicklad metall och galvaniserade stormhakar, medan inåtgående bågar istället har fönstervred av förnicklad metall. Fönsterblecken är gjorda i plåt.

fönster

Utåtgående tvåluftsfönster med kopplade bågar. 

 

Ersätt saknade eller trasiga detaljer

Idag finns det flera företag som nytillverkar beslag och gångjärn till fönster enligt gammal modell, vilket gör att det är lättare att återställa sådant som med tiden gått sönder eller försvunnit. Du kan också leta efter begagnat byggnadsmaterial på nätet, i annonser och hos företag som specialiserat sig mot återbruk. Hör av dig till oss så tipsar vi dig om vart du kan vända dig.

Kurser

En byggnadsvårdskurs kan vara en bra start om du vill lära dig grunderna innan du sätter tänderna i dina egna projekt. Slöjd & Byggnadsvård brukar ha ett flertal fönsterkurser: Fönsterrenovering, Trälagning till fönster och Tillverka fönster. 

Kika i vårt kurskalendarium för att se vilka kurser som går i år. 

Hitta hantverkare

Sök i vårt Hantverksregister för att hitta skickliga fönsterhantverkare i din närhet. 

Ytterdörrar

Husets strama fasad bryts upp av dörrarna som är tillverkade i trä. De är tillverkade i 2 tums ramstycke klädda med karosseripanel av fur på utsidan och kryssfaner på insidan. Tröskeln är av ek och både dörr och tröskel är fernissade. I den övre delen finns en rektangulär fönsterruta med mönstrat glas. Över entrén finns ett enkelt skärmtak, vilket är typiskt för denna tidsperiod. Även det smidda trappräckets strama, men eleganta utformning är tidstypisk.

I grunden finns ett garage med två sidohängda dörrar klädda med karosseripanel. I nederkant på dörrarna finns ventilationsgaller. 

entré

Fernissad entrédörr med karosseripanel och mönstrat fönsterglas i entrédörren.

 

Vårda varsamt

Karosseripanel kan med fördel lackas om. Om karosseripanelen är skadad kan den lagas med hjälp av ny panel. Panelen är spontad så om skadan sitter mitt i dörren kan det vara enklast att byta hela den delen ut till kanten.

Entré/balkong

Talludden har en entré på den västra gaveln och en på den östra. Den västra entrén har en gjuten betongtrappa med halkskydd av sand som strötts direkt i betongen. Ett rödmålat räcke av plattjärn finns gjutet i trappan. Ovanför dörren sitter ett skärmtak med spontad panel och klätt med plåt. I mitten av entrétaket sitter en liten klotlampa i glas.

entréer

Husets båda entréer, den ena med skärmtak och den andra med balkong ovan.

Den östra entrén har en likadan trappa och räcke som den västra. Här ser dock entrétaket annorlunda ut eftersom det även bär upp balkongen. Här finns ovanför dörren en gjuten platta som står på järnrör gjutna ner i betongtrappan. Balkongräcket är tillverkat i plattjärn med fyllning av sinusprofilerad plåt.

artikel

AxG-räcke från Byggindustriens Handbok 1947

 

Vårda varsamt

De flesta skador kan lagas med enkla medel. Har skador i bottenplattans ytbeläggning uppstått kan dessa lagas med nytt bruk. Avrostade räcken kan kompletteras eller ersättas. Har räcken rostat sönder är det möjligt att svetsa på nya delar eller ersätta hela konstruktionen. Även materialet i fyllningarna kan ersättas med ny korrugerad plåt. Räcken bör rostskyddsmålas vilket även kan göras med fyllningarna. 

Skador i betongen både i trappan och i balkongen beror ofta på fuktinträngning vilket leder till att armeringen kan börja rosta. Detta kan leda till att konstruktionen mister sin styrka. Äldre balkonger bör kontrolleras noggrant. Om man misstänker att balkongen har stora brister bör den plockas ner och ersättas. Den nya balkongen bör då få samma utseende som den ursprungliga för att harmoniera med byggnaden.

Tak

Huset har ett valmat tak som är täckt med tvåkupigt lertegel. Lutningen är 27º och takstolarna består av fackverk som levererades färdigbearbetade för hopsättning. Talludden har fackverkstakstolar med ett c-c avstånd om 1200 millimeter.

tak

Takstolarna är konstruerade av 6 tum - 7 tumsvirke av god kvalitet. På dessa är spikat ett yttertak av spontad entums panel. Undertaket är klätt med underlagspapp och på detta ligger ½ tums ströläkt och 1 tum × 1½ tums bärläkt. Taket är sedan klätt med rött tvåkupigt lertegel.  

Undertaket mot rummet består av entums spontad panel. I facken mellan takstolarna på vinden ligger trossbottenpapp och på denna 15-20 centimeter isolering i form av kutterspån.

takkonstruktion

Takkonstruktion 1949. Bilden lånad ur Eksjöhus katalog n:o 7 1949.

 

Vårda varsamt

Vid ett byte av tak är det viktigt att fundera över andra takrelaterade arbeten. Det är vanligt att man behöver se över anslutningar mot skorstenen, takluckor och ventilationsgenomföringar. 

Då de valmade taken ger stora framträdande takytor är det viktigt att tänka igenom valet av material vid ett byte. Det ursprungliga tvåkupiga lerteglet ger ett fint och inte allt för slätt intryck.  

Vid tilläggisolering av vindsbjälklag i gamla hus riskerar man alltid fuktproblem på vind eftersom temperaturen i vindsutrymmet sjunker.

Senast uppdaterad: 2017-12-05 16:42