Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Al (Alnus glutinosa, Alnus incana)

I Sverige finns två arter, klibbal och gråal. Alen är det enda lövträd som bär kottar och kallas ibland Nordens mahogny på grund av virkets mörka färg.

Användning 

Klibbal är lätt, mjukt och lättarbetat virke. Alvirket har god formbeständighet även vid fuktväxlingar och är därför väl lämpat för inpassade inredningsdetaljer som lådor och liknande. Det har varit vanligt för tillverkning av träskor. 

Tack vare sin mjukhet och formstabililtet används det ofta inom träsnideri, till exempel "Döderhultarens" skulpturer. Al användes även till vattenledningar eftersom det har stor motståndskraft mot röta när det är i syrefattig miljö. 

Alträ kan användas till exempel till tråg, vattentunnor, skopor, vattenrännor, räfseskaft och bärok men även till panel och köksinredning, samt är lämpligt för bastuinredning på grund av dess svaga värmeledningsförmåga. Andra lämpliga användningsområden är lister och för golv som inte är utsatt för stort slitage.

Gråalens virke är något ljusare i färgen än klibbalen och är lämplig för mindre slöjdföremål. 

Alspån är en populär smaksättning vid rökning av livsmedel, t.ex. fisk. Alens bark är användbar vid färgning och garvning av textil och skinn.

Odling 

Alen är en god markförbättrare då den binder luftkväve till sina blad, som den sedan gödslar marken med när de fälls.

Klibbalen trivs i fuktiga områden och växer gärna nära vattendrag. Gråalen tål torrare och magrare marker och växer längre norrut i Sverige. Alen kan bilda stora knölar vid roten, som påminner i virket om masurbjörk. Detta virke kallas alrot vid försäljning och används bland annat till fanér och knivskaft.

Transport 

Klibbalen förekommer i södra Sverige medan gråalen växer i norr.

Hållbarhet/Livslängd 

Virket är ett av våra mjukaste träslag. Klibbalens virke är mycket röttåligt under vatten, men mindre tåligt vid markkontakt. Gråalens virke är något mindre röttåligt än klibbalens. Alvirke bör inte användas obehandlat utomhus.

Underhåll 

Alen är lätt att efterbehandla, till exempel genom att målas, betsas eller oljas.

Avfall/Deponi 

Al kan som allt friskt virke återanvändas. Rent virke utan giftiga färger kan komposteras eller förbrännas.

Senast uppdaterad: 2017-06-13 13:48