Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tall (Pinus sylvestris)

Tallen har ett mjukt virke som klarar fukt och röta bra. Virket är mindre elastiskt än gran men hårdare och tyngre.

Användning

Tall, eller furu som det kallas i slöjd- och byggnadsvårdssammanhang, förekommer inom husbyggnationer, men framförallt i snickerier, möbler, pärttak, laggkärl och korgar. Virket innehåller terpener som ger smak och doft åt husgeråd och bör därför inte användas till detta. Ättiksyra, terpentin, träsprit, tjära, harts och lim kan utvinnas ur tallen.

 Tallen är lämplig för båtbyggeri samt pålar och används exempelvis till el- och telefonstolpar. Tall kan också delas till spånor som kan flätas. Materialet till laggkärl hämtas bäst från en torrfura, en tall (eller gran) som dött och blivit stående.

Odling

Tall planteras eller självsår sig över hela landet. Den trivs bäst på näringsfattiga och torra marker. Älgen är en stor fiende för små plantor. Som alla träd tar tallen upp koldioxid när den växer.

Transport

Tallen finns spridd över hela landet. Flera lokala sågverk kan leverera tallvirke.

Hållbarhet

Mogen fur, speciellt den mörkare kärnan, är hartsrik och står emot fukt och röta bättre än många andra träd. Så kallad ”katning” där man toppkapar eller barkar stammen gör att hartstillgången ökar. Virket bör sågas på vintern då luftfuktigheten är låg.

Underhåll

Tallen kan ytbehandlas med linolja, men mogen fur innehåller höga halter av hartsämnen som gör att oljan har svårt att tränga in i virket. Den har så att säga impregnerat sig själv under växtperioden. Kärnfuru, så kallad fetved, är noggrant utvald. Kärnfuru är mycket hållbart och kan användas till utsatta konstruktioner. Hartsrik fur kan lätt ”blöda” hartsämnen vilket slår igenom färgen.

Avfall/Deponi

Allt uttjänt friskt virke kan återanvändas eller användas som energiråvara. Rötskadat virke kan komposteras om det inte innehåller giftiga rester av färg eller impregneringar.

Senast uppdaterad: 2017-06-13 14:12