Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gran (Picea abies)

Granen är Sveriges vanligast förekommande träd och har ett mjukt, lätt och elastiskt virke. Granar kan bli över 400 år gamla, men avverkas ofta långt innan dess.

Användning

Granen används på grund av sin lätthet gärna för bärande konstruktioner  i golv, master, åror, fiollock och limträbalkar. Den är också användbar till gärdsgårdar. Rötterna kan användas för rotkorgsarbeten och för sömnad av svepkärl. Barken användes förr som väggbeklädnad.

 Granens rotben kan användas i stora vinkelkonstruktioner i vävstolar, konsoler och för att bära upp mellanbjälklag i ladugårdar, men även inom båtbyggeri.

Senvuxen gran med täta årsringar kan dras till bast genom att virket behandlas med vatten och ånga och delas i tunna spånor. Basten används till korgar, mattor, med mera.

Odling

Granen planteras och självsår sig över hela landet. Större delen av produktionslinjerna i Sverige är anpassade för gran. Kådlåpor, hålrum fyllda med kåda, förekommer ofta i gran.Trädet har så att säga impregnerat sig själv under växtperioden.

Transport

Flera lokala sågverk kan leverera granvirke.

Hållbarhet

Som alla växande träd binder granen koldioxid. Granen står inte emot röta lika bra som fur och lärk. Virket bör sågas på vintern då saven och vattenmängden är lägre.

 Underhåll Granen kan ytbehandlas med till exempel linolja eller målas. Kvistar shellackeras före målning eftersom kåda kan tränga fram.

Avfall/Deponi

Allt uttjänt friskt virke kan återanvändas eller användas som energi. Rötskadat virke kan komposteras om det inte innehåller giftiga rester av färg eller impregneringar.

Senast uppdaterad: 2017-06-13 14:07