Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Taket

Det första som ska ses över på ett hus är taket. Att taket är helt, relativt tätt och att takavvattningen fungerar är en förutsättning för byggnadens tillstånd i övrigt. Här får du råd om hur du tar hand om ditt tak på bästa sätt!

Sidan är under uppbyggnad så håll till godo med några sidor om konstruktion och isolering så länge.

Titta på ditt tak

Ta en tur runt huset och titta på ditt tak. Taklutningen är anpassad till det takmaterial som använts och kan därför vara en källa till information om husets tidigare takbeklädnad. Tegelpannor klarar både relativt branta takfall och relativt flacka takfall, dock bör takvinkeln inte understiga 20°. Det händer att flera olika material har använts på olika delar av ett tak just för lutningens skull. På flackare partier har man i vissa fall använt papp och på särskilt branta partier har plåt använts.

Tegeltak

Tegeltak har lång livslängd och åldras vackert. Det är sällan själva teglet som är orsaken till att ett tak behöver läggas om. Mer vanligt är att det är pappen och läkten under teglet som behöver bytas ut. Vid en omläggning så spara så mycket som möjligt av det gamla teglet. Ersätt skadat tegel med tegel av liknande format. Räcker det inte till hela taket, samla det befintliga till ett takfall och komplettera med nytt på det andra takfallet. Även begagnat taktegel brukar finnas att få tag på. 

Underhåll av taket

Det viktigaste underhållet av papptak är bestrykning: på asfaltpapp med oxiderad asfalt och på tjärpapp med stenkolstjära. Det bör bestrykas vart 3-5 år beroende på hur starkt solljus det är utsatt för.

Gamla tegeltak är värda att bevara. Med en årlig översyn kan ett tegeltak hålla mycket länge. Rensa ränndalar och hängrännor från löv och skräp, kontrollera nockbräder, vindskivor och nockpannor. 

Några takpannor behöver kanske bytas, nya pannor som sprids ut jämnt över takfallet gör att taket behåller känslan av ålder och stör inte helheten. Under bär- och ströläkt kan man i utsatta lägen lägga en oljehärdad masonit för att gardera sig mot otäthet. Gör man det så ökar möjligheterna att behålla de gamla underliggande panelbräderna. 

Läs mer om tak

Frida Sewén har skrivit om tegeltak i texten Tegeltak - Återanvändning och återläggning från 2017. Skriften togs fram under Hantverkslaboratoriets projekt om tegeltak. Projektet och skriften syftar till att vara en hjälp i  beslutsprocessen genom att ge kunskap och argument om hur, när och varför tegeltaken förtjänar en ny chans. 

Öppna Tegeltak - Återanvändning och återläggning som pdf här

 

 

Frågor och svar om tak

Kan jag återanvända det gamla takteglet?

Ja det kan du och det ska du göra så länge de går att använda. Var rädd om dina gamla takpannor!

Montera ned takpannorna och tag försiktigt ned dem från taket. Enklast är att spika ihop en ränna av två brädor i 90 graders vinkel och låta pannorna glida ned till marken. Borsta av och sortera bort de pannor som är spruckna och dåliga. Räcker de inte till hela taket? Satsa på att lägga det gamla takteglet på ett takfall och lägg på nya eller nyköpta begagnade på resten.

Senast uppdaterad: 2017-10-26 12:00