Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Torpargrund

Den uteluftsventilerade grunden, torpargrunden, är kanske den vanligaste grundtypen i gamla hus. Den kan anses som problemtyngd men rätt skött är den en både effektiv och hållbar konstruktion.

Konstruktion av torpargrund  

Grunden består av stenblock som lagts upp utan bruk, en så kallad kallmur. Torpargrunden är högre än mullbänken och bygger på att en trossbotten med lerklining och kutterspån skyddar inomhusklimatet gentemot vinden och markfukten. I husets längdriktning ligger bärlinor på pelare av staplad sten. Tvärs över dessa vilar golvbjälkarna och mellan dem ligger ett lager med utskottsbrädor, även kallade vansågade brädor, med barksidan nedåt.

Ovanpå utskottsbrädorna ligger ett lager med sågade bräder som lock. Dessa två lager bräder utgör trossbotten. På dessa brädor ligger en ca två centimeter tjock kaka av lerbruk som dragtätning.  På lerkakan fylls sedan utrymmet mellan golvbjälkarna ut med kutterspån eller sågspån. 

Vanliga problem med torpargrunden

  • Mögel i grunden orsakas av hög luftfuktighet. Traditionellt hölls fukthalten i material och luft nere genom att man eldade i ugnar och spisar året om. Värmen från eldstäderna spred sig ned i grunden och gjorde att den fukt som samlats upp under sommarmånaderna torkade upp under hösten. Idag kan vi vädra ut sommarens fuktiga luft genom i grunden monterade ventiler. Kom ihåg att öppna dem på hösten och våren för att ventilera ut den varma och fuktiga luften, och håll dem stängda under sommaren. När temperaturen är högre i grunden jämfört med utomhus sker uttorkning. Läs mer här.  Glöm inte heller att elda i spisar och ugnar, det hjälper till att ge ditt hus ett gott klimat.
  • Dragiga golv orsakas oftast av att isoleringen har sjunkit ihop. Det rättas till genom att du fyller på med ny isolering som kan ta upp och ge ifrån sig fukt efter årstidernas växlingar. Exempel på sådan isolering är till exempel kutterspån och cellulosaisolering. Du behöver inte ta bort den gamla isoleringen om den är torr. 

Isolering av torpargrunden

  1. Den traditionella metoden bygger på att du lyfter upp golvbrädorna och lägger en lerkaka på trossbottnen som får torka, och därefter fyller du på med kutterspån eller liknande. Se bilden nedan till vänster.

  2. Metoden med modernare isoleringsmaterial är att lägga papp på trossbottnen och därefter fylla upp med cellullosaisolering, se bilden till höger.

  3. Vill du inte lyfta på golvbrädorna kan du borra dig in i varje fack utifrån genom timmer- eller plankväggen och spruta in cellullosaisolering den vägen. Plugga sedan igen hålen med torra dymlingar. 

Till vänster i bild är en traditionell torpargrund med isolering av lerklining och kutterspån. Till höger en modern cellullosaisolering på papp.

Andra former av torpargrunder, krypgrunden, uteluftsventilerad grund

I vårt Hus i Väst-hus Hemvik utgör grunden en skalmur av natursten som är cirka en meter tjock. På ovansidan av grundmuren ligger lera, ursprungligen putsad upp mot timmerstommen för att täta i denna skarv. Leran fungerar också som trossbotten som hindrar möss från att ta sig in i huset. Insidan av källarväggarna är putsade med kalkbruk. På utsidan är muren bar och fogad med cementbruk.

Denna typ av grund kräver en ordentlig grundläggning. I det här fallet ligger det en grundförstärkning i form av en rustbädd av timmer under grundmuren för att fördela tyngden över en större yta. Timmerstockarna ligger inbäddade i lera och täcks sedan av tvärliggande plank, som sedan grundmuren står på. Rustbädden är nedgrävd till frostfritt djup.

Läs mer om Hemvik i Hus i Väst här!

Frågor och svar om torpargrunder

Golvet är dragigt, vad gör jag åt det?

Kalla golv i äldre hus med torpargrund beror ofta på att fyllningen under golvet har sjunkit ihop. Det kan även orsakas av att stengrunden har satt sig så att kall luft kan blåsa in under golvbrädorna från glipor mellan grund och stomme. I det fallet ska stengrunden rättas till innan isoleringen utförs.

Draget löser man inte genom att täta mellan golvbrädor och vägg. Det krävs att det tomma utrymmet i bjälklaget fylls ut. Det kan utföras på två sätt. En traditionell metod är att lyfta golvbrädorna, vindtäta och fylla på isolering.

Vill du inte lyfta på golvet kan man istället isolera utifrån. Då borrar man mindre hål genom väggen till varje golvfack. Därefter blåser man in cellulosaisolering i facken och täpper igen hålen med en dymling.

Golvet sviktar, vad gör jag?

Att ett golv sviktar kan bero på många saker. Vanligast är att stengrunden gett vika men det kan även orsakas av röta i syllar och bärlinor.  Viktigt är att om det är möjligt regelbundet besiktiga sin grund och kontrollera stenmurarna och trämaterialet i syllar och bärlinor.

Bärlinorna som håller upp golvbjälkarna i gamla hus bärs upp av staplade stenar. Dessa kan förskjutas med tiden vilket medför att bärlinorna saknar underlag och golven kan börja svikta. Detta kan man lösa genom att lägga tillbaka stenarna i grunden och eventuellt kila in mindre stenar mellan de större. Är detta inte möjligt bör en hantverkare anlitas.

Jag behöver foga om stengrunden, vilken typ av bruk ska jag använda?

Ska grunden fogas ska det ske med hydrauliskt kalkbruk. Det är elastiskt och klarar sättningar bra. Betong- eller cementbruk suger fukt och kan föra upp det i trästommen med skador som följd. Cementbruket är även statiskt och spricker vid sättningar.

Varför ska jag ha en ventil i min stengrund?

Torpargrunden består av trä och jord och annat material som kan lagra fukt.  Traditionellt hölls fukthalten i material och luft nere genom att man eldade i ugnar och spisar året om. Värmen spreds via murstocken ned i grunden och gjorde att den fukt som samlats upp under sommarmånaderna torkade upp under hösten.

Idag isolerar vi våra golvbjälklag och eldar allt mindre vilket medför att fukten i grunden inte torkar ut som tidigare. Detta gör att grunden har större temperaturskillnader under året. För att undvika att fukten bibehålls i materialet året om, och ger mögel och svamp god tillväxtmiljö, kan man montera ventiler i grunden.

Ventilerna ska hållas stängda under de varma sommarmånaderna och öppna under hösten och våren när kylan gör att luften inte innehåller fukt. Läs mer här.

Glöm inte heller att elda i spisar och ugnar, det hjälper till att ge ditt hus ett gott klimat!

Jag använder inte min murstock, kan jag ha kvar min torpargrund ändå?

När inte värme avges från murstocken höjs den relativa luftfuktigheten (Rh) i torpargrunden under årets varma månader. Detta kan ge högre fuktkvoter i virket som gynnar mikrobakteriell påväxt. Man kan behöva förse utrymmet med en fuktmätare för att säkerställa att man har ett sunt klimat i grunden.

Det står vatten i torpargrunden, är det normalt?

Vatten i torpargrunden är mycket allvarligt. Du behöver främst se över dina stuprör. Det kan också vara att marknivån har ökat runt huset, vägar runt huset har ändrats eller att innergolv kan ha tätats med plastmattor. Din torpargrund behöver besiktigas av en byggnadsvårdskunnig person som kan avgöra vilken orsak skadan har och vilken insats som krävs.

Kan jag lägga in en plastmatta i mitt hus?

Plastmattor hindrar den naturliga fuktvandringen i ett gammalt hus. Det blir ofta fuktskador i väggtimret då fukten tar sig upp i skarven mellan golv och vägg. Ett bättre alternativ är att lägga in en linoleummatta.

Kan jag lägga in golvvärme på en torpargrund?

Att lägga in golvvärme i ett gammalt hus innebär att man ska räkna med att golvet ska vara lätt att plocka upp. Tekniken med golvvärme har en begränsad hållbarhet och kan behöva bytas ut efter någon eller några decennier. 

Vi rekommenderar att begränsa användandet av golvvärme i ett gammalt hus till exempelvis badrum och kök. Rätt utfört tillför golvvärme huset mer värmestrålning ner mot torpargrunden som då kan bli varmare och därmed inte utsättas för risken med fukt.

En bra metod är att lägga ett nytt lerkliningslager på torpargrundens sågspån och på denna montera golvvärmen. 

Läs mer här!

Senast uppdaterad: 2017-06-07 13:22