Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mullbänk

Mullbänken är en traditionell och hållbar konstruktion som riktigt anlagd och underhållen håller huset torrt i hundratals år.

Konstruktion av en traditionell mullbänk  

Anläggande av en mullbänk sker på torr och stabil plats med grässvålen bortgrävd och stenarna i grunden väl förankrade. Utrymmet upp till golvbrädorna fylls ut med torr jord. Utrymmet närmast grundmuren och syllstockarna ska omsorgsfullt fyllas med jordmassan. Detta för att undvika golvdrag.

Mullbänken hålls torr och isolerar mot markkylan genom att regelbundet elda i husets eldstäder. Eventuell fukt i mullbänken torkar då ut och tränger upp i rummen genom golvtiljorna. Därför är det viktigt att trägolvet inte målas, lackas eller att plastmattor läggs på. Det kan innebära att fuktskador uppstår i grundens och väggens timmer.

Vanliga problem med med mullbänken

Det vanligaste problemet med mullbänksgolv brukar vara att de är kalla och dragiga. Det beror på att fyllningen har sjunkit ihop längs ytterkanterna och skapar en glipa mellan fyllning och innergolv. Förr i tiden lyfte man golvet och skottade upp mullbänken mot husväggarna så att glipan försvann.

Ovan till vänster är en traditionell mullbänk med jordfyllning. Till höger är jordfyllningen borttagen och utrymmet fyllt med packat skumglas toppat med lerklining.

Frågor och svar om mullbänkar

Vi hittar bara jord och sten under golvbrädorna och ingen isolering, hur gör jag?

Det du hittat är en traditionell mullbänk. För att förhindra golvdrag har man närmast grunden fyllt upp med lucker mull som förhindrar genomblåsning under golvet. Luften i grunden blir då stillastående och när denna luft värms upp av värmestrålningen från murstockar och spillvärme från rummet ger luftkudden en ganska bra isolering.

Är fyllningen torr ska du inte göra något. Har den sjunkit något kan du fylla på med mer jord, skumglas eller lecakulor (eller lättklinkerkulor som det egentligen heter) med dimensionen 16-21.

Jorden i mullbänken är blöt, vad gör jag?

Fukt i mullbänken kan orsakas av flera faktorer. Den kan komma utifrån genom att stengrunden rört på sig och släppt in fukt eller från otäta fönster och väggar. Vanligast är dock att förutsättningarna för ventilationen av mullbänken har ändrats, att stuprör läcker eller släpper vatten direkt på marken.

Mullbänken är en så kallad inneluftsventilerad grund. Den betyder att markfukten ska ta sig upp genom golvet och luftas ut någon annanstans i konstruktionen. Det betyder även att värme från uppvärmning av rummet i sin tur kan ta sig ned och torka ut grunden. Problem och skador uppstår ofta när man förändrar detta. 

Vi eldar inte lika flitigt i eldstäderna idag, vilket leder till mindre strålningsvärme som kan torka ut grunden. Om man dessutom lägger på plastmattor eller andra tätskikt på golvet stoppar man möjligheten till att fukt i mullbänken torkas upp ovanifrån och man får kallare och fuktigare under huset. Det leder även till att luft tar sig ut vid väggarna istället för genom golvet, vilket medför risk för rötskador på insidan av syllen.

Golvet sviktar, vad beror det på?

Om golvet på en grund med mullbänk sviktar är orsaken att mullen har sjunkit ihop. Det finns flera anledningar till det men vanligast är att mullbänken har blivit gammal. Efter 50-100 år är dags att byta ut fyllningsmaterialet och kontrollera trämaterialet i bjälklaget.

En annan orsak till sviktande golv kan vara att röta har bildats i bjälklaget. Vatten kan ha trängt in i mullbänken. Vattnet kan komma från marken vid ändrade markförhållanden. Det kan även rinna in från väggarna om fönster eller tak är otäta. En annan orsak till fukt i mullbänken kan vara att man inte eldar i husets eldstäder. Det medför att skorstenen inte ger värme till grunden och torkar upp eventuell fukt.

Golvet är kallt och dragigt, hur gör jag?

Mullbänken är utformad så att den tätar grunden från vinden. Ett kallt och dragigt golv är därför oroväckande. Det är inte sällan orsakat av att grundstenar har kasat, spruckit eller glidit isär.

Har stenarna i grunden rört på sig kan det ge upphov till att vatten tränger in i mullbänken och att jorden kan sippra ut. När frosten sedan kommer fryser den våta fyllningen och utvidgar sig, frostsprängs. Det medför att stenarna trycks ut ännu mer varvid vinden till slut kan blåsa in i konstruktionen. Se till att justera stenarna innan det går för långt!

Kan man lägga kutterspån och cellulosamaterial i mullbänken?

Mullbänken består av lucker jord. Förr kunde man lägga på kutterspån för att isolera ytterligare. Kutterspånen kan ge lukt ifrån sig när det åldras och om de förmultnar skapar den ett icke önskvärt tillskott till mullbänken. Ett bättre material är att använda skumglas (Hasopor) eller lecakulor (16-21k). Det är icke organiskt och ger en god isolering. 

Hur ökar man energieffektiviteten hos mullbänken?

Har du en fungerande mullbänk ska du behålla den. Det innebär framför allt att fortsätta elda i huset och se till att jordnivån bibehålls.

Har förhållandena ändrats och det är svårt att hålla mullbänken torr kan fyllningen ersättas med skumglas/Hasopor. Ett exempel på det ser ni på bilderna här bredvid. Överst är den traditionella mullbänken uppbyggd och i bilden därunder har den ersatts med skumglasfyllning.

Hur isolerar man mullbänken med skumglas?

Lyft försiktigt på golvbrädorna, de ska läggas tillbaka när du är klar!

Ta bort de gamla golvbjälkarna och gräv ut jordfyllningen ur varje fack i grunden. Lägg en vindpapp innanför grundstenarna och låt den gå upp strax ovanför golvbrädornas nivå. Den döljs sedan av golvlisten. Pappen kan med fördel bytas ut mot att grunden och timret isoleras med lerbruk.

Fyll ut ett lager med skumglas direkt på marken och packa det riktigt tätt. Lägg därefter en materialavskiljande duk (ex geoduk) på det första lagret och packa därefter flera lager tätt ovanför detta. Det översta lagret kan vara lösare lagt.

Efter att skumglas har fyllts upp läggs reglar på ytan och muras fast med lerbruk

Lägg golvreglar ovanpå skumglaset och lägg ett lager med lerbruk/lerklining utmed träreglarnas sidor, se foto ovan. Låt leran torka och fyll sedan ut utrymmet mellan reglarna upp till kanten, se nedan.

Lerbruk läggs på skumglaslagret

Lägg tillbaka ditt gamla trägolv och montera golvlisterna och så har du ett vackert och varmt golv i många år framöver.

golv lagt på hasopor och lera

Var får jag tag på skumglas till min mullbänk?

Skumglas är ett förhållandevis nytt material för isolering i hus. Det är framtaget för användning vid anläggande av vägar men är synnerligen gott för att skapa en moderna mullbänk. Packa materialet ordentligt i botten och lägg det översta lagret lösare. Idag köper man skumglas från tillverkaren Hasopors återförsäljare. En återförsäljare är till exempel Isoleringsbutiken i Borås som har skumglas i lager. 

Kan man ta upp de gamla golvtiljorna och lägga tillbaka dem efter isoleringen?

Har du kvar ett gammalt golv ska du alltid sträva efter att bevara och lägga tillbaka det efter isoleringen. Kvaliteten på de gamla trägolven är så gott som alltid mycket hög. Det är svårt att hitta ett nytt golv med samma kvalitet.  

Kan man lägga in golvvärme i ett hus med mullbänk?

Att lägga in golvvärme i ett gammalt hus innebär att man ska räkna med att golvet ska vara lätt att plocka upp. Tekniken med golvvärme har en begränsad hållbarhet och kan behöva bytas ut efter någon eller några decennier. 

Vi rekommenderar att begränsa användandet av golvvärme i ett gammalt hus till exempelvis badrum och kök. Rätt utfört tillför golvvärme huset mer värmestrålning ner mot mullbänken som då kan bli varmare och därmed inte utsättas för risken med fukt. En lämplig metod är att lägga slingorna i lerbruk och därefter lägga tillbaka det gamla golvet.

Min sommarstuga står ouppvärmd på vintern, ska jag ställa in avfuktare?

För ett ouppvärmt hus är det praktiskt med en avfuktare. Det håller ordning på fukten i luften och fläkten i avfuktaren ser till att luften cirkulerar. Viktigt är att se till att avfuktaren är kopplad till ett avlopp. En översvämning i avfuktaren kan leda till fuktskador i husets stomme och är en onödig risk. 

Läs mer här!

 

Senast uppdaterad: 2017-06-07 13:02