Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillbyggnader

Allmänna råd om att bygga till äldre byggnader

Olika förhållningssätt

Det är svårt att ge generella råd om hur just du ska bygga till på bästa sätt, för varje hus och plats har sina helt egna förutsättningar. Det finns olika förhållningssätt. Ett gott råd är att inspireras av andra hus från samma tidsepok.

Två små eller en stor?

Fundera på om ett par mindre utbyggnader kan vara mer varsamt än en stor. Vid större tillbyggnadsbehov är det väldigt olika från hus till hus vad som passar bäst, beroende på husets utformning, storlek och kulturhistoriska värde. Hur bevarar man husets karaktär? Ibland så väljer man att skapa en ny helhet genom att till exempel göra om en långsmal byggnad till vinkelbyggnad, med en tillbyggnad som smälter in och ser ut som den alltid har funnits där. Ibland är det mer varsamt att göra en förskjuten, indragen eller lägre tillbyggnad som tydligt underordnar sig huvudbyggnaden. Gör tillbyggnaden mindre än det gamla huset!

Utgå från platsen, skapa utomhusrum på tomten

Staket, plank, häckar och sekundärbyggnader kan användas för att skapa en helhet. Ta vara på lägen med sol och lä! Det är viktigt att anpassa volym och taklutning efter huvudbyggnaden. Det förekommer också att man bygger en helt fristående byggnad intill det gamla huset, med en smalare del som länk till huvudbyggnaden. Det kan vara varsamt mot det gamla huset för att en minimal del av husets yttre påverkas. Ett annat förhållningssätt vid en stor förändring kan vara att bevara en sida av huset i ursprungligt skick (till exempel mot gatan) och förändra mer på den andra sidan (mot den egna trädgården).

Använd traditionella material och metoder!

Detaljer, material och hantverk spelar stor roll för uttrycket hos ett gammalt hus. Ska tillbyggnaden efterlikna huset – bygg med likadana material, dimensioner och formspråk! Specialbeställ fönster och panel, det behöver inte alls vara så dyrt som ryktet säger. Tänk på att olika typer av sågning och hyvling ger helt olika uttryck på panel och lister. Välj traditionell färgsättning och färgtyp. Vi på Slöjd & Byggnadsvård kan hjälpa dig att hitta företag som specialtillverkar till exempel fönster och lister! (LÄNK)

Ta tillvara rumssamband och genomsikt

Förändra med varsamhet även interiört. Bygg vidare på husets planlösning. Hur rummen är ordnade är ofta typiskt för en viss epok. Exteriört kan det vara att gott råd att inte stirra sig blind på fasadritningen. Bygg enkla 3D-modeller också! Till exempel så kan en förskjutning i fasadliv ha stor betydelse. Illustrera färg och material. Glasytor har stor betydelse! Lägg ut plankor på tomten för att få en uppfattning om hur tillbyggnaden kommer att bli.

Sist men inte minst: 

tveka inte att anlita en arkitekt! Visst innebär det en kostnad, men det kan bli desto mer kostsamt om det blir fel och arbetena får göras om på grund av bristande kunskap och erfarenhet. Med en arkitekts hjälp ökar chanserna till ett fint och riktigt genomtänkt resultat. Arkitekter och hantverkare med erfarenhet av att arbeta med äldre byggnader hittar du i vårt hantverksregister.  (LÄNK)

Tänk också på att kontakta kommunen för att kontrollera vilka byggregler som gäller i just ditt område. I vissa fall kan du också behöva prata med din granne innan arbetena påbörjas, framför allt när den framtida tillbyggnaden närmar sig tomtgränsen. 

Läs mer här!

Är du osäker, ta då kontakt med oss på Slöjd & Byggnadsvård för rådgivning.

Vårt hantverksregister har tips om hantverkare och arkitekter med erfarenhet av gamla hus.

För också dialog med bygglovhandläggare i din kommun. Ta reda på om ditt hus ingår i ett kulturmiljöprogram eller är skyddat på annat sätt.

Senast uppdaterad: 2017-10-04 14:09