Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Solceller på gamla byggnader – en lysande lösning för framtiden

Här kan du läsa mer om tips och råd kring solceller på äldre byggnader. Det är många fastighetsägare som vill ta hjälp av solenergi för att minska sina energikostnader och samtidigt bidra till ökad hållbarhet. Därför har vi sammanställt ett material där du kan läsa om för- och nackdelar samt ta del av praktiska råd genom en checklista. Här kan du även hitta exempel på produkter som kan passa på äldre byggnader. Vi har också sammanställt en lista med generella tips för installation.

En av de viktigaste frågorna vid installation av solceller på gamla hus gäller att bevara byggnadens historiska värde. Solpaneler bör därför anpassas för att smälta in i arkitekturen och inte störa den visuella harmonin. Genom att välja rätt paneler och placering kan du bevara byggnadens ursprungliga estetik. För visst önskar vi oss alla en framtid där det förflutnas skönhet möter morgondagens hållbarhet!

Fördelar med solceller

Genom att generera ren och förnybar energi minskar solceller beroendet av icke förnybara energikällor och hjälper till att minska koldioxidutsläppen, vilket är avgörande i vår strävan efter ett mer hållbar levnadssätt. Sänkta energikostnader är en annan fördel. Genom att producera egen el kan fastighetsägare dra nytta av betydligt lägre energiräkningar. Denna
kostnadsminskning kan bli ännu mer påtaglig om överskott av el säljs tillbaka till elnätet vilket kan generera intäkter och ytterligare minska kostnaderna.

Solceller på gamla hus kan också öka fastighetens värde. Många köpare värdesätter möjligheten att äga ett hem med låga energikostnader och en egen hållbar energikälla. Detta kan göra din fastighet mer attraktiv på marknaden. När vi talar om att bevara kulturarvet är det viktigt att notera att
solceller bör integreras på ett sätt som kompletterar den historiska arkitekturen. Med noga planering och hänsyn till estetiska överväganden kan solpanelerna smälta in naturligt och respektera byggnadens unika utseende.

Sist men inte minst, solceller erbjuder en möjlighet att minska beroendet av elnätsleverantörer och energiprisfluktuationer.

Nackdelar med solceller

Även om solceller på gamla byggnader har sina fördelar är det viktigt att vara medveten om de potentiella nackdelarna. För det första innebär det höga initiala kostnaderna. Att köpa och installera solcellsystem kan vara en betydande investering som inte alla fastighetsägare är redo för.

Estetiska överväganden kan vara en stor utmaning. Solpaneler kan förändra
byggnadens utseende och det kan vara svårt att integrera dem på ett sätt som är estetiskt tilltalande och respekterar byggnadens utseende. Solcellers prestanda är beroende av solljus – om fastigheten ligger i ett område med mycket skugga eller begränsat solsken kan effektiviteten minska.

Processen kan kräva tillstånd och godkännanden från kommunen eller
länsstyrelsen vilket kan förlänga installationsprocessen. Sammanfattningsvis finns det utmaningar att överväga när det gäller att installera solceller på gamla byggnader, men med noggrann planering och medvetenhet kan många hinder övervinnas för att dra nytta av solenergins fördelar.

Checklista

Denna checklista är tänkt som en vägledning för den som funderar kring solcellinstallation på en äldre byggnad.

Historisk integritet

Utgå från byggnadens historiska och kulturella värde. Fundera kring hur solceller kan integreras utan att påverka byggnadens och områdets estetik.

Plan- och bygglagen

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Läs mer om vad Plan- och bygglagen säger angående solceller här.

Placering

Se över om det går att placera solcellerna på marken, en ekonomibyggnad eller ett garage. En fördel med sådan placering är att det inte stör husets estetik men det kan även ge lägre arbetshöjd vid installation och bättre tillgänglighet vid underhåll.

Markplacering kan skapa nya förrådsutrymmen som kan nyttjas till förvaring på olika sätt. Vedförråd, cykelställ, soptunneskydd mm. Om flera fastigheter eller personer delar på en anläggning kan det vara lättare att avsätta
tillräckligt med mark.

Fundera över om det går att montera solceller på en del av taket som syns mindre. Kom ihåg att solceller fungerar även i norrläge och då ger ca 75-80% effekt.

Strukturanpassning

Analysera takets bärkraft och struktur för att säkerställa att det kan stödja solpaneler. Utvärdera om takmaterialet behöver anpassas eller förstärkas för att klara vikten och monteringen av solpaneler. Vissa takmaterial kan vara mer känsliga för ingrepp än andra.

Expertis

Konsultera alltid med lokala myndigheter för att säkerställa att installationen
överensstämmer med regler och normer.

Kablage och anslutning

Planera rutter för kabeldragning för att undvika synliga ledningar som kan påverka byggnadens utseende. Säkerställ att anslutningen till elsystemet utförs av behörig elektriker.

Panelutformning

Välj solpaneler med diskret design som smälter in i byggnadens arkitektur.
Undvik paneler som kan vara för påträngande eller i strid med eventuella bevarandemål.

Generella tips för installation

Offerter

Ta gärna in flera offerter – att få åsikter från olika företag är en stor fördel.
Pris, utseende, leveranstid och effekt kan variera. Undersök via sociala medier vilka företag som gjort ett bra arbete i ditt närområde.

Teknisk utvärdering

Beräkna den uppskattade energiproduktionen baserat på solinstrålning och panelens kapacitet. Bestäm optimal panelorientering och lutning för att maximera solfångning.

Säkerhet och brandsäkerhet

Implementera brandsäkerhetsåtgärder för att minimera risker med eldsvåda.
Se till att installationen följer säkerhetsnormer och föreskrifter. Anläggningens växelriktare alstrar både starkström och värme, den är skrymmande och
behöver en skyddad plats om cirka 1,5 x 1,5 meter. Den kräver luftflöde och kan därför inte byggas in helt och hållet.

Underhåll och övervakning

Utveckla en rutin för underhåll och översyn av solpanelerna. Överväg att installera övervakningssystem för att snabbt identifiera eventuella problem.

Kostnadsanalys och förmåner

Det finns ekonomiska förmåner som subventioner, skatteincitament eller stöd för solenergiprojekt. Undersök hur det ser ut i just din kommun.

Utbildning och planering

Informera samtliga personer som rör sig i fastigheten om hur systemet fungerar och underhålls. Utveckla en långsiktig plan för att dra nytta av solenergin och minska din elförbrukning.

Att installera solceller på en äldre fastighet är alltid en balansakt mellan att dra nytta av förnybar energi samtidigt som man respekterar byggnadens historia och unika karaktär.

Lycka till!

exempel på hur solceller som efterliknar tegel ser ut

Tegelfärgade paneler för eftermontage sunnytek.se

Solceller som ska efterliknad falsad plåt

Tak med integrerade solceller som påminner om falsad plåt. Komplett takbyte krävs. midsummer.se

svarta solceller på tak, blänker mycket.

Tak med integrerade solceller som ska påminna om skiffer eller papptak. Komplett takbyte krävs. gutesol.se

Svarta blanka solceller monterade runt en skorsten

Svart variant som följer takpannan. Eftermontage på befintligt tak är möjligt.
midsummer.se

Svarta solceller på rött tegeltak

Tegeltaket döljs av svarta paneler. Svarta solpaneler på ett rött tak blir mycket synligt och är ett exempel på en okänslig installation.
https://www.sosbyggnadsvard.se/professorns-horna/

Här är panelerna förlagda till ovansidan av det valmade taket samt mot baksidan och är därför inte synliga när man närmar sig byggnaden. 

Senast uppdaterad: 2024-04-15 11:05