Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att ta hand om det putsade huset

putsad byggnad

Så sköter du ditt putsade hus.

Som ägare till ett kalkputsat hus är det viktigt att ha goda kunskaper om hur putsen fungerar och försöka minimera riskfaktorerna inför de påfrestningar som klimatförändringarna kan komma att innebära. Nedan finns en checklista över några saker som du som fastighetsägare bör ta på allvar och se över redan nu:

1. Hur fungerar vattenavrinningen? 

Gå ut och studera ditt hus vid ösregn. Rinner hängrännorna över? Skvätter det vatten på fasaden? Detta är särskilt vanligt vid anslutningen mellan olika byggnadsdelar, exempelvis där taket på en veranda möter fasaden. Är fönsterplåtar och andra plåtavtäckningar (t.ex. vid listverk) tillräckligt breda eller droppar vatten ner på fasaden? Har eventuella sockelhyllor och listverk tillräcklig lutning utåt? Lövsilar på stuprör är en vanlig källa till putsskador. De ska alltid vara riktade utåt men även då kan det hända att de skvätter för mycket vatten. Stuprörens utlopp är en annan viktig punkt att studera. 

puts

Lövsilar som skvätter vatten kan orsaka stora fuktproblem. Här förvärras situationen ytterligare genom en sockelhylla med för dålig lutning och växtlighet nära inpå fasaden. 

2. Har byggnaden en putsad sockel?

Putsade socklar är utsatta konstruktioner och det finns flera saker som kan vara bra att åtgärda för att undvika skador. Verkar putsen suga mycket fukt från marken? Är marken runt byggnaden tillräckligt dränerande? Marken ska luta från byggnaden istället för mot den. Asfalt, täta betongplattor eller jord och växtlighet gör att fukten hålls kvar och ska helst tas bort. En sträng med grus närmast sockeln fungerar bättre. Var noga med att inte snö skottas upp mot sockeln vintertid eller blir liggandes kvar på sockelhyllor eller andra utskjutande byggnadsdelar.

puts

Sockel med puts som går ner till marken är en känslig konstruktion där problem ofta uppstår.

Senast uppdaterad: 2017-12-04 16:32