Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Böcker om färg

Färgen på huset


Behandlar färgsättning av hus utvändigt. Ger råd om vad man bör tänka på vid val av kulör. Visar hur färgprov kan skilja sig mot hur färgen uppfattas när den målats upp på vägg. Går i genom kulör för kulör. Ger råd om vad som används traditionellt, nyanser som bör undvikas och hur färgsättningen anpassas till omgivningen. Av Karin Fridell Anter. 

Pris: 265kr

Historiska oljefärger i arkitektur och restaureringBoken är en grundlig framställning om sammansättningen av det svenska byggnadsmåleriets linoljefärger från 1700-talet och framåt. 
Boken ger en bild av hur recepten varierat under olika perioder och hur de anpassats i förhållande till olika underlag. Rikligt illustrerad med många färgbilder. Av Kersin Karlsdotter Lyckman. 

Pris: 355 kr

 

Mjölk & kaseinfärg

Bild kommer snart.

Mjölk- och kaseinfärger har varit mycket vanliga under 1900-talets uppbyggnad av folkhemmet. 
Under 1900-talets första hälft kunde vissa färgtyper för inomhus- och utomhusmåleri tillredas av målaren eller köpas i fackhandel. Idag har vi tappat bort mycket kunskap om färgtyperna; användning, innehåll, applicering, egenskaper, åldring. Denna studie syftar till att återerövra kunskap kring kaseinfärg, ur både teoretiskt och hantverksmässigt perspektiv. Färgtypen är också intressant för att hitta och utveckla framtida hållbara färgtyper som motsvarar kriterier för hållbar färg. Av Arja Källbom.

Pris:150 kr

Målning av takplåt


En kunskapssammanställning om målning av takplåt på kulturhistoriska byggnader. 
En skrift på 26 sidor som sammanfattar kunskapsläget inom området målning av takplåt. Det är ett komplext område där det finns motstridiga erfarenheter. Det saknas bra arbetsbeskrivningar som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska, miljömässiga och kulturhistoriska bedömningar. Av Arja Källbom.

Pris: 50 kr

Tjära på trätak


Produktionen av tjära i Sverige har under 1900-talet i princip helt upphört. Det har lett till ett stort kunskapsbortfall inom området. I boken presenteras tillverkningsmetoder för tjära, tjärans materialkarakteristik och vad forskningen inom området under senare år har kommit fram till. 
Av Arja källbom.

Pris: 125 kr

Senast uppdaterad: 2017-06-26 11:18