Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Böcker om byggnadshistoria

Trähus


Om allt man behöver veta om trähus, både ur ett kulturhistoriskt och ett praktiskt perspektiv. Det svenska trähusets utveckling och olika stilar sätts i ett sammanhang och man får både filosofin kring och verktygen för att vårda sitt hus på ett hållbart sätt. Nu innehåller Trähus också ett nytt kapitel om bruk och återbruk samt mindre revideringar. Innehållet och tonen är klart byggnadsvårdande men ändå tillåtande: låt bästa material och teknik vinna! Av Andreas af Malmborg, 2002. Nyutgåva.

Pris: 245 kr

Att upptäcka ett landskap - Dalsland genom kulturhistorien

Här presenteras Dalslands allmogekultur och sätts in i sitt kulturhistoriska, sociala och ekonomiska sammanhang. Texten kompletteras med bilder på byggnader, dekorerade skåp, täljstensföremål och mycket annat. Av etnolog Christian Aarsrud.

Pris: 189 kr

Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid?

Framtiden vi byggde
Den här skriften handlar om bebyggelse från perioden cirka 1930 - 1980. Om hur den vårdas och kan användas som utgångspunkt för utveckling. Producerad av Västarvet inom ramen för projektet Moderna Västra Götaland.

Pris: 25 kr

Fritidshuset kulturarv och välfärdssymbol


I början av 1900-talet växte en längtan tilll naturen fram. Till den friska luften långt från staden och dess fabriker. Idén om den lilla stugan i skogsbrynet föddes, där man skulle leva ett aktivt liv i stärkande sol.  Numera bidrar fritidsbebyggelsen till historieskrivningen om välfärdssamhällets framväxt. I den här skriften kan du läsa om hur fritidshusen blivit en viktig del av det moderna kulturarvet och om vad som kan göras för att deras värden ska bestå.

Pris: 25 kr

Förläggargårdar

Boken berättar om husen de stora vävnadsförläggarna i Sjuhäradsbygden lät bygga under första hälften av 1800-talet. Som kapitalstarka storbönder kunde de importera bomull och lägga ut vävningen på traktens väverskor. För att manifestera sin storhet lät de bygga vackra salsbyggnader, som är ett karakteristiskt inslag i landskapet. Boken gör personliga porträtt av förläggarna och deras familjer, hur husen är byggda, hur textilierna såg ut och en och annan kuriositet. Ett sextiotal gårdar finns kvar i dag och dessa finns också representerade i slutet av boken.

Pris: 125 kr

Hus, människor, minnen

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I Hus, människor, minnen återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg. Ett urval har gjorts bland drygt 250 byggnadsminnen i Västra Götalands län som skyddats för sitt kulturhistoriska värde. En bok på närmare 400 sidor med hus som väcker minnen. 

Pris: 75 kr

Kulturhistorisk byggnadsinventering Dals-Ed


Här kan du läsa om allt från medeltida kyrkor till boningshus i olika former. Om sommarstugor, kvarnar, skolbyggnader med mera. Sammanställningen är gjord i syfte att sprida kunskap om lokala byggnadstraditioner och för att väcka intresse för ett fortsatt bevarande av det gemensamma kulturarvet. Tryckt 2013.

Pris: 150 kr

Kulturhistorisk inventering Vårgårda


Här kan du läsa om allt från medeltida kyrkor till boningshus i olika former från 1800- och 1900-talet, om sommarstugor, kvarnar, skolbyggnader mm. Sammanställningen är gjord för att sprida kunskap om lokala byggnadstraditioner och för att väcka intresse för ett fortsatt bevarande av det gemensamma kulturarvet. Den kommer också att användas som kunskapsbank och underlag i kommunens plan- och bygglovsarbete.

Pris:150 kr

Missionshus och missionskyrkor inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götalands Län.


I samband med väckelserörelsens framgångar på 1800- och 1900-talen byggdes många missionshus och missionskyrkor runt om i vårt län. De kom att utgöra ett påtagligt inslag i landskapet både på landsbygden och i städerna. Byggnaderna utgör ett värdefullt kulturarv, som dock på många håll försvunnit genom rivning eller förändrats genom ovarsamma ombyggnader. Styrelsen för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland beslöt därför 1997 att ge Stig Florén i uppdrag att inventera och dokumentera samfundets alla missionshus, missionskyrkor och fritidsgårdar i distriktet. Inventering och dokumentation utförd 1996-2013 av sammanlagt 627 byggnader. 

Pris: 150 kr

Moderna monument - Från vardagligt till storslaget


I boken Moderna Monument – från vardagligt till storslaget fångas några av länets bästa exempel på både den storslagna bebyggelsen och den mer vardagliga. Byggnader och miljöer som tillsammans berättar om det moderna Västra Götaland från perioden 1930-80. 112 sidor.

Pris: 95kr

Senast uppdaterad: 2017-08-04 15:24