Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Böcker om byggnadshistoria

Framtiden vi byggde - nostalgi eller nutid?

Framtiden vi byggde
Den här skriften handlar om bebyggelse från perioden cirka 1930 - 1980. Om hur den vårdas och kan användas som utgångspunkt för utveckling. Producerad av Västarvet inom ramen för projektet Moderna Västra Götaland.

Fritidshuset kulturarv och välfärdssymbol


I början av 1900-talet växte en längtan tilll naturen fram. Till den friska luften långt från staden och dess fabriker. Idén om den lilla stugan i skogsbrynet föddes, där man skulle leva ett aktivt liv i stärkande sol.  Numera bidrar fritidsbebyggelsen till historieskrivningen om välfärdssamhällets framväxt. I den här skriften kan du läsa om hur fritidshusen blivit en viktig del av det moderna kulturarvet och om vad som kan göras för att deras värden ska bestå.

Hus, människor, minnen

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglar sig i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus – men också en rik industribebyggelse. I Hus, människor, minnen återfinns byggnadsminnen som Smögens lotsutkik i Sotenäs, Rydals fabriker i Mark, Mariestads teater och Feskekörka i Göteborg. Ett urval har gjorts bland drygt 250 byggnadsminnen i Västra Götalands län som skyddats för sitt kulturhistoriska värde. En bok på närmare 400 sidor med hus som väcker minnen. 

 

Missionshus och missionskyrkor inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götalands Län.


I samband med väckelserörelsens framgångar på 1800- och 1900-talen byggdes många missionshus och missionskyrkor runt om i vårt län. De kom att utgöra ett påtagligt inslag i landskapet både på landsbygden och i städerna. Byggnaderna utgör ett värdefullt kulturarv, som dock på många håll försvunnit genom rivning eller förändrats genom ovarsamma ombyggnader. Styrelsen för Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland beslöt därför 1997 att ge Stig Florén i uppdrag att inventera och dokumentera samfundets alla missionshus, missionskyrkor och fritidsgårdar i distriktet. Inventering och dokumentation utförd 1996-2013 av sammanlagt 627 byggnader.

Moderna monument - Från vardagligt till storslaget


I boken Moderna Monument – från vardagligt till storslaget fångas några av länets bästa exempel på både den storslagna bebyggelsen och den mer vardagliga. Byggnader och miljöer som tillsammans berättar om det moderna Västra Götaland från perioden 1930-80. 112 sidor.
Senast uppdaterad: 2017-08-04 15:24