Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya byggregler (BBR)

Boverkets byggregler BBR trädde i kraft den 1 januari 2012. Den senaste ändringen gäller energihushållning och trädde ikraft 15 december 2016.

Energieffektiva hus

De nya reglerna är framtagna för att förtydliga hur en byggnads energiprestanda ska bestämmas utifrån ett normalt brukande. Reglerna gäller när en byggnads energiprestanda bestäms vid tillämpningen av byggreglerna och när energideklarationer görs.

Nya och ombyggda hus ska ha lägre energianvändning än vad som tidigare tillåtits. Det ställs mycket högre krav på hus med elvärme än vid uppvärmning med andra energislag. Till eluppvärmning räknas också till exempel bergvärme och luftvärmepump, där värmeväxlaren drivs med el.

Ett praktiskt exempel är att man kan klara sig med mindre värmeisolering om man värmer upp sitt hus med pelletskamin, jämfört med luftvärmepump. Vid val av tekniska system för gamla hus kan detta ha avgörande betydelse.

Vid en stor ombyggnad av ett hus kan man i princip bli tvungen att följa samma regler som för nybyggnad, inklusive de nya skärpta energikraven. En stor tillbyggnad som som kan sägas förnya ett hus kan också medföra högre krav på hela huset. En vanlig praxis är att när tillbyggnaden överskrider 50% av ursprungshuset så kan det bli vissa krav på nybyggnadsstandard även i den gamla delen. Det kan till exempel handla om att badrummet ska vara tillgängligt för rörelsehindrade.

Avsteg från kraven

Om det bedöms som orimligt att kräva nybyggnadsstandard kan avsteg göras med hänvisning till husets förutsättningar. Vid mindre ombyggnad eller tillbyggnad kan avsteg göras med hänvisning till ändringens begränsade omfattning, om byggnaden ändå bedöms få en godtagbar standard. Avsteg kan också göras på grund av kulturhistoriskt värde. Det kan dock vara svårare att få igenom sådana avsteg om byggnadens användning ändras, till exempel från handel till bostad.

Viktigt att dokumentera

Det är viktigt att man noga beskriver och motiverar de val man gör i sitt projekt och bifogar denna dokumentation i sin kommunikation med berörda myndigheter. Slöjd & Byggnadsvård erbjuder rådgivning där du får hjälp med att bedöma vad som är lämpligt för ditt hus.

De nya reglerna gäller parallellt med de gamla under ett års övergångstid. Om bygglovansökan inlämnats före den 1 januari 2013 kan man tillämpa de gamla reglerna.

Kommunens byggnadsnämnd beslutar

Boverkets regler och råd är övergripande. Som tidigare är det byggnadsnämnden och bygglovhandläggarna i kommunen som kan svara på vad som gäller i varje enskilt fall.

Länk till hela BBR 2012 på Boverket: https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2011-26-BBR19.pdf

Senast uppdaterad: 2017-10-26 16:45