Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Halm av råg

Halm är ett isolerande material med både praktiska och dekorativa användningsområden.

Användning

Halmen kan användas till både bruks- och prydnadsföremål. Halmtak förekom troligen i Sverige redan på 500-talet f Kr och ger ett bättre klimat i ladugårdar i jämförelse med moderna hårda tak. Halmen är också användbar som isolering och armering i lerväggar.

Halm används i tillverkning av stolsitsar, korgar, bikupor, hattar med mera. Den är också fin att tillverka prydnader som ”oroar”, julbockar och annat pynt av.

Inom vävningen är halm lämpligt som inslag i till exempel mattor och löpare. Halmen torkas efter skörd, men blötläggs före användning. Den bästa slöjdhalmen är lång och har långa avstånd mellan "knäna" på strået.

Odling

Halm är en rest- och biprodukt vid spannmålsodling, men säd odlas också med huvudsyftet att få fram halm. Råghalm växer bäst i södra Sverige och bäst kvalitet fås vid ekologisk odling. Det är endast höstsådd stråsäd som kan användas till taktäckning och som armering i lerväggar.

Svedjeråg anses ge den bästa brukshalmen då den växer sig lång, upp till 2,5 meter. Namnet kommer sig av att sorten odlades vid svedjebruken som anlades av finska invandrare. De tog med sig metoden till otillgängliga skogsområden i Sverige och Norge under 1600-talet.

Svedjerågens halm kallas långhalm. Idag odlas den i mindre kvantiteter för slöjd och taktäckning. Förr var halmens längd också en fördel eftersom kornet höjdes ovanför ogräset. Idag används sorter med kortare strå till storskalig odling eftersom tröskemaskinerna hanterar detta bättre.

I de fall där kemiska bekämpningsmedel och stråförkortningsmedel använts för att öka spannmålsskördarna ger det en sämre halmkvalitet och har en negativ påverkan på miljön. Halm är en förnyelsebar resurs och hantering och användning av halmen har ingen känd miljöpåverkan.

Transport

Halm är ett lätt men volymkrävande material. Detta medför att varje takläggning kräver många transporter. Det finns halm att tillgå på nära håll i Västra Götaland.

Hållbarhet/Livslängd

Halm är ett beständigt byggnadsmaterial när det får växa och skördas under goda förhållanden. Takläggningen har stor betydelse och takets lutning får inte vara flackt, eftersom det då underlättar för vattnet att tränga in. Tak mot söder med starkt solljus gör stråändarna spröda.

Underhåll

Ett halmtak kan lätt repareras av en kunnig takläggare. Det är lättast att åtgärda skador vid de övre delarna. Vid de nedre krävs nytäckning från skadan och uppåt.

Mindre föremål av halm kan rengöras genom att duschas av.

Avfall/Deponi

Yngre halmtak kan återanvändas. Halmen rullas av taket och binds till nya kärvar. Äldre halm kan komposteras.

Senast uppdaterad: 2017-06-13 15:45