Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hydrauliskt kalkbruk

Saint-Astier NHL-bruk är ett färdigblandat hydrauliskt kalkbruk framställt av en mycket ren, naturligt hydraulisk kalk från Saint-Astier i Frankrike.

Bruket innehåller inga tillsatser utan det är endast mängden upplösliga silikater i kalkstenen som ger produkten dess hydrauliska egenskaper. Vid produktionen blandas Saint-Astier NHL-bruk med torkad, siktad och välgraderad kvartssand. 

Hydrauliskt kalkbruk NHL3,5 0-4mm 1:2 Används vid murning och fogning av tegel och natursten samt vid putsarbeten och dragning av gesimser på fasader i måttligt utsatt miljö. Bruket kan med fördel också användas vid invändigt arbete med tegel och naturstensgolv samt vid understrykning av tegeltak och vid fogning kring dörrar och fönster.

Pris/säck 25kg: 345 kr

Hydrauliskt kalkbruk NHL3,5 0-1mm 1:2,5 Används till smala fogar, invändig och utvändig slätputs. Bruket är också lämpligt till tunnputsning, filtning och säckskurning.

Pris/säck 25kg: 345 kr

Hydrauliskt kalkbruk NHL5 0-4mm 1:2 Till arbeten med tegel och natursten i aggressiva miljöer som murning av skorstenspipor och arbeten med taktegel. Bruket används också som läggningsbruk till in- och utvändiga tegel och naturstensgolv samt som sockelputs och vid uppmurning av fristående murar. Bruket är också lämpligt vid dragning av gesimser samt vid putsarbeten på fasader i kustnära och utsatta lägen.

Pris/säck 25kg 345 kr

Åtgång

  • Putsning ca 1,8 kg/mm/m2. 
  • Murning ca 1,3 kg/tegelsten (SNF)
  • Fogning ca 10 kg/m2

Åtgången varierar beroende på blandningsförhållande, utförande och underlag.

För mer info se Målarkalks hemsida

Senast uppdaterad: 2017-06-27 14:01