Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Byggnadsvårdsläger på Näverkärr 30/6-5/7

Kom på byggnadsvårdsläger på Näverkärr! Här får du restaurera fönster, byta lockläkt, renovera trapphus, byta syll och mycket mer. Näverkärrs gård är beläget på Härnäset i Brastad i Lysekils kommun i hjärtat av Bohuslän. Gården förvaltas av Västkuststiftelsen och ligger i naturreservatet Näverkärr.

Vi på Slöjd & Byggnadsvård arrangerar återigen ett byggnadsvårdsläger på Näverkärr tillsammans med Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Västkuststiftelsen.

Historik och byggnader

Näverkärrs gård finns upptagen i Lysekils kommuns Kulturmiljöprogram och ingår där i Kulturmiljö 6. Näverkärr-Slävik-Bubacka. Där kan man läsa följande:

Näverkärrs gård har en upprättad vård- och underhållsplan vilken ligger till grund för åtgärder inom gårdsmiljön. Förändringar av befintlig bebyggelse utförs varsamt så att byggnadernas karaktärsdrag inte förvanskas – med stort fokus på byggnadernas ursprungliga detaljer.

Gårdens byggnader utpekas även som särskilt värdefulla byggnader och omfattas därför av förvanskningsförbudet enligt PBL 8 kap 13 §: En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Gården omfattas även av varsamhetskravet enligt PBL 8 kap 13 §: Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Västkuststiftelsen har skickat in en ansökan om att byggnadsminnesförklara gården. Ansökan behandlas fortfarande.

Näverkärrs gård, består av ett boningshus, ett förråd med vedbod, ett magasin, en smedja och en ladugård. Boningshuset är ett västsvenskt dubbelhus i två våningar, sannolikt uppfört i slutet av 1700-början av 1800-talet. Boningshuset är timrat, av nästan kvadratisk form (ca 10×12 m) med två hela våningar som inrymmer sex rum och kök. Murstocken är centralt placerad i byggnaden. Grunden är en putsad kallmurad stengrund. Under en liten del av huset finns ett källarutrymme. Muntlig tradition i släkten påstår att huset från början var i en våning med vind, men att det senare byggdes på med ytterligare en våning. Möjligen kan detta ha gjorts i samband med en större renovering på 1830-talet. Övervåningen har högre takhöjd än bottenvåningen. Detta är ett fenomen som är ganska vanligt, vid påbyggnader av gamla hus. Timmerstommen är utvändigt klädd med en handhyvlad locklistpanel, daterad till början, mitten av 1800-talet. Knutarna är inklädda med knutlådor. Utmed gaveln åt väster finns en farstuutbyggnad i form av en snedtäcka. Snedtäckan är uppförd 2017 och ersatte då en äldre snedtäcka som troligen tillkommit under 1800-talet.

Under 2020, 2021 och 2022 stod Näverkärrs gård värd för byggnadsvårdsläger. Lägren anordnades även då i samarbete mellan Slöjd & Byggnadsvård, Svenska byggnadsvårdsföreninen och Västkuststiftelsen. Under dessa år har åtta olika hantverkare utbildat, inom sina respektive hantverk, ett 40-tal kursdeltagare. 2023 tog Västkuststiftelsen beslutet att pausa utbildningen på grund av ekonomiska åtstramningar, men i år har organisatörerna möjlighet att välkomna kursdeltagarna till ytterligare ett kunskapsrikt byggnadsvårdsläger.

Innehåll

På byggnadsvårdsläger är tanken att deltagarna ska få prova på ett flertal olika renoverings- och hantverksmoment. På Forsviks bruk blir det följande moment:

  • Fönsterrenovering: Restaurering av spröjsade fönster på östra gaveln. Samt nytillverkning av spröjsade fönster på smedjan.
  • Fasadarbete: Byte av skadad lockläkt samt grundläggning inklusive ny syll på smedjan.
  • Finsnickeri: Både interiört och exteriört.
  • Restaurering och konservering av ett trapphus.
  • Renovering av ett sovrum – pappspänning, tapetsering och målning.

Härutöver erbjuds bland annat en övergripande föreläsning om byggnadsvård och färgsättning, teori om målning med linoljefärg och fönsterrenovering, samt bad och vandring i ett av Bohusläns finaste och mest unika naturreservat. Under avslutningskvällen är det öppet hus och kursdeltagarna visar upp Näverkärrs gård och delar med sig av sina lärdomar till långväga gäster och lokalbor. Det blir musik, härligt häng och goda skratt!

Boende

Byggnadsvårdslägret börjar kl. 10 den 30 juni med en guidad tur av gården samt tilldelning av sängplats. Under kursen måste kursdeltagarna vara förberedda att dela rum med andra.

Kursdeltagarna sover i våningssängar som är provisoriskt utställda i det stora (något lyhörda!) boningshuset. Kursdeltagarna kan välja att lösa boende på egen hand, men får då inget avdrag på kursavgiften. Det är även möjligt att bo i eget tält eller husbil under lägret om så önskas. På gården finns kök, (en) toalett med dusch och tvättmaskin.

För mer information gällande tillgänglighet, hör av er till Saga Karlsson på Västkuststiftelsen, 070 344 26 11.

Lägret börjar söndag förmiddag, men det går bra att anlända till gården kvällen innan om man har en längre resväg, detta måste i så fall meddelas till lägerledarna. Övriga dagar pågår kursen från cirka 8.30 till 16.30 med paus för lunch. Under några av kvällarna organiseras det aktiviteter, för de som vill. Dessa aktiviteter bekostas av kursdeltagaren. Mer information om valbara aktiviteter skickas ut till kursdeltagarna innan start.

Platsen och resan

För de kursdeltagare som är i behov av en lugn stund på kvällen ligger Näverkärrs gård mitt i ett av Bohusläns vackraste naturreservat. Det finns både en långgrund badvik och en liten hamn med badstege på promenadavstånd. I reservatet finns en fin ädellövskog med flera jättelika träd närmare 200 år gamla.

Kursdeltagare tar sig till platsen med buss till Hallinden (Lysekil). Från Hallinden blir kursdeltagarna sedan upphämtade med bil. Inför kursstart behöver därför alla kursdeltagare meddela kursadministratören beräknad tid för ankomst. Skulle kursdeltagare välja att ta egen bil förespråkas samåkning. Mer information skickas ut till kursdeltagarna innan start.

Samarbetsparter

Byggnadsvårdslägret arrangeras i sasmverkan mellan Slöjd & Byggnadsvård/Kulturförvaltningen/Västra Götalandsregionen, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Västkuststiftelsen, med byggnadsvårdsbidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Var, när och hur?

Datum: 30 juni till och med 5 juli 2024

Tid: Start kl. 10 söndagen den 30 juni. Därefter alla dagar kl. 8.30-16.30.

Lägerledare: Ulrika Lindh, bebyggelseantikvarie på Slöjd & Byggnadsvård, Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen och Saga Karlsson, arkitekt SAR/MSA, Ansvarig byggnad och gestaltning, Västkuststiftelsen.

Avgift: För medlem i Svenska Byggnadsvårdsföreningen 5850 kr, för studerandemedlem 5000 kr.

Anmälan och frågor

Anmälan sker på Svenska Byggnadsvårdsföreningens hemsida. Observera att du måste vara/bli medlem i Byggnadsvårdsföreningen för att kunna anmäla dig.

Klicka här för att anmäla dig till lägret på Näverkärr

Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Box 6442
113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se
byggnadsvard.se

Mer information om kursinnehåll:
För ytterligare frågor kontakta först och främst administratören för kursen:
Florina Lachmann, Västkuststiftelsen, 073 092 46 64

Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Är du nyfiken på byggnadsvårdsläger?

Se SVT-inspelning från Florö från 2016 och 2017 har SVT:s Gokväll visat korta filmer från lägret på onsdagar. Klicka här för att se inslaget när Ulrika Lindh och Björn Ohlén kokar röd slamfärg!

 

Senast uppdaterad: 2024-03-07 17:02