Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Skip to main content

Exterior

This is a description of the exterior of a newly rendered catalogue house from 1928 with tips and advice on what to consider when renovating it. The text is in Swedish.

Grund

Grund - se Konstruktion

Fasad

Fasaden är reveterad, vilket innebär att trästommen har fått ett ytskikt av puts. Putsen fäster på en så kallad spräckpanel, men det finns också andra lösningar med vassmatta och reveteringstegel. Fasaden är vit. 

 

 

Färgsättning

Den typiska färgsättningen på ett 1920-talshus med putsad fasad är vitt, ljusgrått eller gult. Grått och brutet vitt är vanligt även på träfasader, men på dessa förekom också mer mättade kulörer i gult, rött, grönt och brunt. 

Snickerierna är ofta vita, även om framförallt fönstren kunde målas i grått, grönt, rödbrunt och gulockra. 

Läs mer om färgsättning på äldre hus här!

Klimat och puts

Läs om hur klimatförändringarna påverkar våra hus här.

Fönster

Fönstren är spröjsade och har en klassisk indelning med sex rutor per fönster. Varje fönster har alltså två fönsterlufter med tre rutor i vardera bågen. Fönstren är kopplade, vanligen utåtgående och stängs med excenterhakar. 

Fönstersättningen är till största delen symmetrisk, med samma storlek på fönstren i båda våningarna. Små lunettfönster var vanliga och finns här på gaveln i vindsvåningen och i det nedre takfallet. Dessa släpper in lite ljus och tjänar samtidigt som dekorativa element i fasaden. 

Fönsterbågarna är målade med 55% kromoxidgrön linoljefärg, en grön nyans som länge var vanlig på fönsterbågar och foder, särskilt på vita hus i Bohuslän. Detta motsvarar ungefär NCS 4030-G10Y eller 4030-G30Y. Det var också vanligt med lite mörkare eller ljusare nyanser av samma färg. 

Runt fönstren, som är placerade i fasadlivet, finns vita omfattningar i en lite slätare puts än putsen på övriga delar av fasaden. Fönsterblecken är av målad stålplåt. 

 

Ersätt saknade eller trasiga detaljer

Idag finns det flera företag som nytillverkar beslag och gångjärn till fönster enligt gammal modell, vilket gör att det är lättare att återställa sådant som med tiden gått sönder eller försvunnit. Du kan också leta efter begagnat byggnadsmaterial på nätet, i annonser och hos företag som specialiserat sig mot återbruk. Hör av dig till oss så tipsar vi dig om vart du kan vända dig. 

Kurser

En byggnadsvårdskurs kan vara en bra start om du vill lära dig grunderna innan du sätter tänderna i dina egna projekt. Slöjd & Byggnadsvård brukar ha ett flertal fönsterkurser: Fönsterrenovering, Trälagning till fönster och Tillverka fönster. Kika i på våra kurser för att se vilka som passar ditt projekt. 

Hitta hantverkare

Sök i vårt Hantverksregister för att hitta skickliga fönsterhantverkare i din närhet. 

 

Entré

Entrén har en öppen förstukvist. Över entrén finns en balkong, som bärs upp av pelare. Dessa kunde vara utformade med dekorativa kapitäl, men är i det här fallet helt enkla. Även träräcket kring förstukvisten kunde ha en mer dekorativ utformning med balusterdockor, men här är de släta och raka. Yttertrappan är gjuten av cement. Intill dörren finns ett spröjsat tvåluftsfönster med sex rutor. Utomhuslampor med opalglaskupor lyser upp entrén när det är mörkt. 

Ytterdörren är målad brun med linoljefärg. På den övre delen av dörren finns en rektangulär glasning. 

Innanför den oisolerade ytterdörren finns ett vindfång, som hindrar den kalla uteluften från att tränga in i huset. 

Ytterdörr med glasning i övre delen.

Tak

Bergklinten har ett sadeltak med ett tidstypiskt brutet takfall. Yttertaket består av en entums spontad panel, belagd med takpapp. Ovanpå denna ligger ströläkt och sedan bärläkt. På bärläkten ligger det ett tvåkupigt lertegel. 

Takfoten är klädd med spontad panel. 

Sprängskiss Bergklintens tak

 

Takpannor av lertegel 

De tegelpannor som var dåligt brända har i allmänhet redan gått sönder av frostsprängning och spjälkning, medan de som finns kvar har bra kvalitet. Behåll dessa! Det går utmärkt att återanvända gamla lertegelpannor om du saknar några. Begagnat taktegel går att få tag på om du vet var du ska leta. Försök på annonssidor på nätet, eller vänd dig till företag som sysslar med handel av begagnat byggmaterial. Det finns även företag som nyproducerar lertegel. 

Sök i Slöjd & Byggnadsvårds Hantverksregister för att hitta tegelpannor. 

Skorsten

Bergklinten har en skorsten i tegel med plåtbeslag vid foten. Skorstenen är murad med kalkcementbruk. På 1920-talet har varje eldstad en egen rökkanal. Nu byggs också separata ventilationskanaler, som flera rum kan vara anslutna till.

Updated: 2018-03-29 11:16