Toaletter

Områdets toaletter finns över hela området. Här är en förteckning över var ni hittar dem.

En karta ska läggas in inom kort.

Källnääs - toalett i butiken, se tillgänglighetsdatabasen ovan.

Mellannääs - toalett på övervåningen med tillänglighet via hiss.

Vänhem - toalett i utställningsvåningen och ett flertal toaletter i källaren med entré från baksidan av huset.

Slöjdseminariet - två toaletter på bottenvåningen.

Toalettbyggnaden väster om Mellannääs - anpassad för rörelsehindrade med ramp mm

Senast uppdaterad: 2019-02-26 12:57