Hemvik 1890

Hemvik är en så kallad salsbyggnad, en typ av dubbelradhus med sexdelad plan där salen placerats i mitten. Läs mer om dess exteriör, interiör och konstruktion här.

I mitten av 1800-talet började böndernas bostäder successivt förändras. Istället för de traditionella enkelradhusen, enkelstugor, parstugor och framkammarstugor, började husen byggas med dubbla rumsfiler. Ett samlingsnamn för dessa är dubbelradhusen.

Dubbelradhusen har förebilder i herrgårdarnas salsplan. Typiskt för dessa hus är sex- eller femdelade planer. De många rummen är tecken på ändrade boendemönster med separat kök, sovkamrar och särskilt finrum. På gårdarna placeras salen ofta i ena hörnet medan den klassiska sexdelade planen har en stor sal i mitten.

Förebilderna till salsplanen finns i Sydeuropa och kom vid 1600-talets mitt till Sverige som en bostadstyp för samhällets överskikt. Under 1700-talet kom plantypen att användas för officersboställen och prästgårdar. Från dessa hämtade bönderna sedan inspiration när de fick ökat välstånd efter skiftena.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:35