Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Färgsättning av ditt hus

En ritning på ett hus med fyra olika färgsättningar ritade med färgpennor. Pennor ligger på och under ritningen.

Ska du välja kulör till ditt hus och vill ha hjälp med hur du ska tänka? Självklart hjälper vi dig! Läs här om färgsättning, och hör av dig till oss och boka in en rådgivning om du önskar mer hjälp.

Inför färgsättningen av ditt hus är det viktigt att inte bara se till husets fönster eller panel utan se huset som en helhet där alla delarna samverkar - allt från skorsten och grund till takmaterial, fasad och fönster med foder. Dessutom påverkar den omgivande grönskan, närliggande bebyggelse och andra faktorer hur ditt hus uppfattas. Här får du tips om hur du ska gå tillväga!

Lär dig allt om ditt hus

Innan du gör några som helst ändringar - lär känna ditt hus!

Det är först när du bott i huset ett tag som du vet vad som fungerar och vad som inte är möjligt att behålla. Är golven kalla? Hittar du rester av äldre kulörer under färgflagor? Hur ser det ut på vinden - ligger det gamla husdelar där, eller kanske i uthuset? Det tar tid att lära känna sitt hus - låter du det ta lite tid blir resultatet bättre i längden.

Gamla foton

Ett svartvitt vykort över ett äldre hus ligger på ett bord med tidningar under

Leta fram gamla foton på ditt hus och dess omgivningar - och räds inte svartvita foton. De svartvita fotona ger oftast mycket information om husets historia, om nu borttagna eller ändrade delar samt om hur det har färgsatts.

Nyansskillnader mellan fasad, foder och bågar visar sig förhållandevis tydligt även om själva kulörerna saknas. Kulörerna kompletterar du genom att göra en färgtrappa!

Klicka här för att läsa om hur du hittar äldre foton på ditt hus

Färgtrappa

Skrapa bort några lager på en liten yta på fasaden för att se hur kulörerna sett ut tidigare. Ett tips är att gå till husets norra sida - där har panelen flest bevarade ytor. Norrsidan har oftast inte målats om lika många gånger och träet sannolikt inte bytts ut i den omfattning som ofta sker på södra fasaden.

Läs mer här om färgtrappor

Färgsättningstradition

Lär dig om hur husen traditionellt färgsatts från förhistoria till slutet av 1900-talet. Förståelsen om hur man tidigare har tänkt och utfört sina färgsättningar underlättar arbeter med ditt hus.

Klicka här för att läsa mer om färgtradition

Den omgivande bebyggelsen – hur ser den ut?

I en grönskande omgivning ligger flera röda byggnader

Är det enhetligt med många likadana hus eller är det en stor variation? Ligger huset utmed en väg, i en skog, i en by, ett samhälle eller i stadsmiljö? 

Ta en promenad i omgivningarna och se vilka kulörer husen har. Notera exempelvis om bostadshusen och ekonomibyggnader har lika eller avvikande kulörer - är det genomgående för området? Finns det mönster i bebyggelsen i området - är det något som man bör följa eller är det ok att avvika från mönstret. 

Tips!

Ta kontakt med en byggnadsantikvarie i kommunen eller på länsmuseet, eller boka en rådgivningstid hos oss på Slöjd & Byggnadsvård, för att få råd om färgsättning och hur du ska följa byggnadstraditioner.

Klicka här för att läsa mer om vår rådgivning

Lagar, regler och föreskrifter

Ta reda på vad som gäller för ditt hus. Ligger det i planlagt område, i riksintresseområden, eller i fornlämningsområden? Är huset skyddat i detaljplan eller rentav byggnadsminnesförklarat?

Kommunen

Ligger huset i planlagt område? Är det upptaget som skyddsvärt i Plan och bygglagen eller uppmärksammats i kommunens kulturmiljöunderlag? Är förändringen av färgsättningen omfattande kan det krävas bygglov. Ta kontakt med bygglovshandläggaren i kommunens stadsbyggnadskontor så hjälper dom dig.

Länsstyrelsen

Är ditt hus byggnadsminnesförklarat, särskilt omnämnt i riksintresseområdet eller står mitt i ett fornminnesområde är det lämpligt att ta kontakt med  länsstyrelsens byggnadsantikvarier i ditt län/region. Länsstyrelsen ger tillstånd till ändringar men kan även informera vad som gäller.

Senast uppdaterad: 2021-10-11 11:51