Smidesutbildningar

Hänbder och verktyg

Här hittar du alla landets smidesutbildningar och några av de kursanordnare som finns i Västra Götaland

Vadstenas, Vindels och Västerbergs folkhögskolor har alla en kombinerad trä- och
smidesutbildning på ett år. Västerbergs folkhögskola har även ett fördjupningsår.

Bäckedals folkhögskola i Sveg har en ettårig grundläggande smidesutbildning, samt ett påbyggnadsår.

HDK Steneby i Dalsland utbildar i metallkonst, både varm- och kallsmide 1-5 år
som kan ge en Kandidat eller Master. Möjlighet till ett extra år för gesällprov.

Järnakademin i Kramfors erbjuder en 4-årig utbildning inom varmsmide
kompletterad med modernt verkstadsarbete. Fjärde året görs gesällprov.

Sätergläntan i Insjön har en smidesutbildning på 1-3 år inriktad helt på
varmsmide och de traditionella teknikerna. Under 3:e året görs gesällprov.

Utöver dessa finns mängder av kortare helg-, vecko- och sommarkurser runt
om i landet. Närmaste helgkurs arrangeras av Slöjd & Byggnadsvård i Tollered.

Här hittar du länkar till respektive utbildning

Folhögskolor:

Vadstena folkhögskola, Hantverkslinje 

Vindelns Folkhögskola, Trä och Smide 

Västerbergs Folkhögskola, Träslöjd - Smide, grund

Västerbergs Folkhögskola, Träslöjd - Smide, fördjupning 

Bäckedals Folkhögskola, Forntida smide och metallhantverk, steg 1

Bäckedals Folkhögskola, Forntida smide och metallhantverk, steg 2

Högskola:

HDK Steneby, Konstnärligt kandidatprogram i Metallgestaltning, 180 hp 

HDK Steneby, Konstnärligt masterprogram i Tillämpad konst och formgivning, Metallgestaltning, 120 hp

Yrkeshögskolor:

Järnakademien Ångermanland, Smidesutbildning 4 år 

Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk, Smide 1-3 år

Exempel på korta kurser i smide:

Slöjd och Byggnadsvård, korta kurser i smide

Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk, Korta kurser i smide

Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:27