Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Byggnadsvårdsläger Näverkärr 30/6 - 5/7

flera personer målar på en liten gul byggnad

Var med och rädda den fina gamla gården Näverkärr, en pärla på Härnäset i Lysekils kommun!

Historik & Byggnader

 

”Näverkärrs gård är en s.k. ensamgård och omfattas av fem byggnader, en mangårdsbyggnad, en ladugård, ett magasin, en snickarbod/ smedja samt en vedbod. Gården ingår i Bohusläns äldsta och ett av de mest natursköna naturreservaten. Med sina närmare 130 hektar stora marker, utgör Näverkärr ett stycke Bohuslän i miniatyr, med en biologisk mångfald utöver det vanliga och enligt många en av de vackraste platserna i hela landskapet. Lägg därtill att Näverkärrs gård har en lång släkttradition som enligt sägnerna söker sig ända ner till vikingatid. Första gången Näverkärr nämns i offentliga handlingar är i Biskop Eysteins jordebog ”Den Röde bog” från år 1391. Mantalslängder från Bro, tidigt 1600-tal, vittnar om att det bott människor på gården. Gården har gått i arv inom en släkt i flera hundra år och efter att de sista ägarna i denna släkt gått bort, så har gården enligt testamentet övergått i Västkuststiftelsens ägo. Näverkärr var både under 1700 - och 1800-talet en välmående gård, med stora betesmarker och bördig jord, vilket flera källor vittnar om. Gårdens byggnader är från olika tidsperioder, där de äldsta delarna i mangårdsbyggnaden och ladugården sannolikt är från slutet av 1700- början av 1800-talet. Gårdsanläggningen har ett stort kulturhistoriskt värde. Byggnadernas placering i landskapet, spår av tidigare hus på gården och de olika byggteknikerna, återger delar av Näverkärrs intressanta agrara historia.”

Utdrag ur Vård och underhållsplanen för Näverkärr

Innehåll

På byggnadsvårdslägret är tanken att deltagarna ska få prova på ett flertal olika renoverings- och hantverksmoment. På Näverkärr blir det träarbeten på västra gavelfasaden på mangårdsbyggnaden med byte av locklistpanel samt troligen även byte av del av syll, lerklining i ett rum i mangårdsbyggnaden, ev. tapetsering, målning av fasad, finns fasader som är i behov av ommålning som är målade med linoljefärg, rödtjära och falu rödfärg att välja mellan samt renovering och målning av fönster. Lägret är inte färdigplanerat än utan planerna kan ändras och mer information kommer.

Förtäring & logi

Deltagarna kommer bo i flerbäddsrum i mangårdsbyggnaden. I boendet finns nybyggt badrum och kök. Fina badmöjligheter inom gångavstånd och promenadstråk i naturreservatet utanför dörren. 

VAR, NÄR & HUR

Datum: 30 juni - 5 juli 2020
Tid:
  Tisdag till söndag
Kursledare: Ulrika Lindh, Slöjd & Byggnadsvård 
Avgift: Se Byggnadsvårdsföreningens hemsida
Plats: Nävekärr, Lysekil

Anmälan och frågor

Anmälan öppnar i mars 2020. Då sker anmälan till Svenska byggnadsvårdsföreningen: 08-30 67 85, epost: kansli@byggnadsvard.se

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442
113 82 Stockholm
Telefon: 08-30 17 85
Email: kansli@byggnadsvard.se
byggnadsvard.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Är ni nyfikna på byggnadsvårdsläger?

Se SVT-inspelning från Florö från 2016 och 2017 har SVT:s Gokväll visat korta filmer från lägret på onsdagar. Klicka här för att se inslaget när Björn Ohlén kokar röd slamfärg!

Bilden överst på sidan är från 2019 års byggnadsvårdsläger på Nääs i Floda. Foton på Näverkärr läggs upp här våren 2020.

Hitta till Nävekärr

Senast uppdaterad: 2020-01-16 09:06