Lär dig slå med lie 24/5

LieMats

Lär dig slå med lie med LieMats!

En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Eftersom ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren finns också en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter som fjärilar och steklar knutna till de återstående ängsmarkerna. Slåttern gjordes tidigare manuellt med lie eller skära. Gräset låg sedan och torkade på plats, ofta uppsatt på hässja eller i volme, och blev hö. 

Att slå med lie har länge varit en närmast bortglömd konst som återigen blivit aktuell för såväl villaägare som ägare av större marker. Att hålla en slåtteräng har blivit populärt som alternativ till den arbetskrävande gräsmattan. Utöver den arbetsbesparande vinsten medför det även nöjet att se vackra blommor och pollinerande insekter på sin tomt. 

Det är många små detaljer som är viktiga för att det ska bli riktigt njutbart att slå med lie. Där en bra lie och bra teknik ersätter kraft. Där ett lugn i själen och ett leende ersätter smärtande muskler.

Kursledare

Kursledare är LieMats Rosengren från Hornborgarsjön i Skaraborg. Mats tar bland annat hand om Heljesgårdens lieslåtter. Läs mer om LieMats på hans hemsida här! 

Äta

Enklare fika med kaffe/te ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg. Vi kommer att fika ute vid kursplatsen. 

Tag med

Oömma kläder – det är ett ganska dammigt och svettigt arbete. Grova skor och kraftiga handskar. Kamera och papper och penna kan vara bra att ha för att stärka minnet.

Att tänka på

Kursledaren har mycket att lära ut på kort tid så var noga med att komma i god tid innan kursen startar.

Parkeringskort hämtas i kurslokalen i Slöjdseminariet. Parkering sker vid Källnääs, ca 200 meter från Slöjdseminariet.

När var & hur!

Datum: 24 maj
Tid:
 Fredag 13-19
Kursledare: Mats Rosengren
Avgift: 1 090 kr
Plats: Vinkelsalen, Slöjdseminariet, Nääs

Anmälan och frågor:

Klicka här för att anmäla dig till kursen Lär dig slå med lie

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum@sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Att gå kurs på Nääs

Hitta till Slöjdseminariet!

Passa på att anmäla dig till Lieslaget 26 maj

Senast uppdaterad: 2019-04-09 16:59