Kurser för yrkesverksamma

installationer

Tekniska installationer i känsliga miljöer

Denna kurs riktar sig till fastighetsansvariga och vaktmästare som är delaktiga i hur olika tekniska installationer i våra kyrkor görs. Alltifrån kabeldragning, placering av larmdosor till utformning av utrymningsskyltar.
Kursen kan ge dig verktyg för att snabbt kunna ta rätt beslut, vilket ofta krävs när den konkreta utformningen bestäms.
Målet är att du efter genomgången kurs ska ha mer kunskap om hur el-, tele- och larminstallationer i kulturhistoriskt värdefulla rum bör göras.
Vi vill att du tar med dig dina egna erfarenheter och om du har aktuella exempel på installationer. Ta gärna med dig bilder i telefon eller på usb-sticka.

Senast uppdaterad: 2018-02-08 13:30