Workshop/kurs i skorstensmurning och lerstenslagning

Johannes Riesterer lär ut om lerbruk, tegelstenar och skorstenar.

Kursen handlar om hur lerbruk och tegelsten fungerar ihop. Samtidigt lär vi oss om skorstenens konstruktion och brandskydd, hur den kan påverkar förbränningen och hur man med relativ billiga åtgärder kan förbättra en existerande skorsten.

Genom att slå lersten kan vi förstå lerbaserade byggmaterial och få en känsla för lera.

Det är framför allt en praktisk kurs. Vi kommer tillsammans mura början av två skorstenar. Vi kommar att jobba utomhus, men delvis under tak. Oömma kläder och arbetshandskar behövs, allt annat finns på plats.

Kursen är 6 timmar fördelat på 3 timmar på lördag och 3 timmar på söndag, detta då såväl kursdeltagare och kursledare ska ha möjlighet att uppleva resten av festivalen under helgen.

Om workshopsledarenJag heter Johannes Riesterer, född och uppvuxit i Tyskland. Utbildad till möbel- och inredningssnickare arbetade jag även som flyttgubbe under flera år, för att sedan göra en jorden runt resa på cykel. Livets öde förde mig till Sverige, var jag började utbilda mig till lerbyggare och senare till ugnsmurare.

Jag driver företaget Johannes Eld och Lera AB och är specialiserad i lerbaserade byggmaterial och finska massugnar. Dessutom undervisar jag, håller i work-shops och föreläsningar. Samtidigt är jag aktiv i organisationen Tillitsverket, en ideellt förening. Där jobbar vi med lek och skapande för barn och vuxna. Detta engagemanget visade sig har en stark påverkan på mitt vanliga arbete. Lek är ett fantastisk sätt att lära sig något nytt, inte bara för barn, men även vuxna. Hantverk ser jag i högsta graden som en skapande sak, i permanent behov för förändring och förnyelse. Detta i sin tur, passar utmärkt till mitt arbete med lera, vars potential vi är långt i från att förstå och utnyttja.

Aktivitet: Workshop/kurs
Dag: Lördag och söndag
Tid: 9-12 lördag och söndag
Anmälningsavgift: 550 kr för båda dagarna
Anmälan: ej klart
Ledare: Johannes Riesterer, Johannes Eld och Lera AB 
Plats: ej klart

Senast uppdaterad: 2019-04-09 10:46