Föreldrag - Stolpverk med Stolpverk norden 25/5

Johan Jönsson och Johannes Kästel från föreningen Stolpverk Norden föreläser om stolpverkens historik och hur konstruktionen kan användas i modern byggnation.

Stolpverk kan jämföras med den engelsk-språkiga övergripande termen, Timber Framing, men i Skandinavien finns det tradition att också använda mindre dimensioner än 7-8 tums timmer.

Stolpverk är en historisk konstruktion, men det kan också vara en helt modern byggnad. Det kan handla om både bostadshus, lador, carport, växthus, och det kan vara allt från stora komplexa tak- eller tornkonstruktioner till små halvtak. Andra vanliga benämningar i Skandinavien är ramverkstimring, korsverk, tømmerrammer, stavverk, reisverk, bindingsværk.

AktivitetFöreläsning
Dag
: 25 maj
Tid: ej klart
Anmälan: ingen anmälan
Ledare: Johan Jönsson och Johannes Kästel, föreningen Stolpverk Norden
Plats: Slöjdlärarseminariet, Vinkelsalen

Senast uppdaterad: 2019-03-29 16:02