Putsa & mura

Lär dig putsa och mura med traditionella material och metoder.

Kurserna i putsa och mura har gått färdigt för året. Vi återkommer i december med de nya kurserna för 2019.

Har ni tips på kurser, kontakta Slöjd & Byggnadsvård på eposten slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-02 10:10