Täljning fortsättning

Lär dig använda såg, ritsmått och stämjärn för att sinka en låda!

Med redskap som sinksåg, ritsmått och stämjärn ger vi oss på handsinkning, en gammal och ansedd sammansättningsmetod för trä. En tät, väl genomförd sinkning har ofta setts som ett signum för en duktig möbelsnickare.
Vi prövar olika typer av sinkning och tittar på i vilka sammanhang sinkning förekommer, historiskt och i nutid. Efter lite övning får var och en sinka sin egen lilla låda. Krävs inga särskilda förkunskapskrav.

Kursledaren

Kursledaren heter Martin Ericsson och är möbelsnickare, konsthantverkare och slöjdlärare. Martin är bl.a. utbildad på Stenebyskolan och HDK. Han har även gått slöjdklubbshandledarutbildning i Västra Götaland. Martin driver Äskekärrs Möbelsnickeri och håller kurser i olika former av trähantverk.

Äta

I kursavgiften ingår välkomstfika och lätt lunch. Råvarorna är så långt det är möjligt närproducerade och ekologiska. Lunchen serveras hos Nääs Slottskafé & Restaurang. Du som behöver specialkost anmäler dina önskemål i förväg.

När, var och hur

Datum: 15-16 sep 2018
Tid: 10:00-17:00
Kursledare: Martin Ericsson, möbelsnickare och slöjdlärare
Avgift: 1 750 kr
Plats: Slöjdseminariet, Långa salen
Otto Salomons väg 16, Nääs/Floda

Anmälan och frågor: 
Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum[a]sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Hemslöjdskonsulenterna i Västarvet
Tel: 070-662 68 05
E-post: slojdivast[a]vgregion.se

Hitta till Slöjdseminariet!