Färgsättning och tapeter i äldre miljöer 4/10-18

Trött på vitt på vitt? Nyfiken på andra färger men osäker på hur du går vidare? Här är kursen där du lär dig hur du kan tänka vid färgsättning och tapetsering av ditt hem.

Ann-Charlott Strandberg på Lim och handtryck föreläser om den interiöra färgsättningens historia och visar hur man tar reda på vilka färgsättningar rummen har haft och vad man ska tänka på när man färgsätter och tapetserar i äldre miljöer.

Kursen ger en historisk tillbakablick i färgsättningar av olika typer av interiörer från 1700-talet fram till ca 1970. Du får kunskaper om vilka olika färgtyper och nyanser samt tapetmönster som, ur ett stilhistoriskt perspektiv, varit vanliga under tidsperioden. Vi går teoretiskt igenom hur man kan utföra en tapetarkeologisk undersökning och färgtrappa i sin egen miljö som underlag för beslut, i det fall man önskar ta till vara och bygga vidare på det spår från historien som satt sig i det egna huset.

Ta gärna med några tapetfragment, fotografier och frågor som gäller era egna hus, så avslutar vi kursen genom att vika 40 minuter åt att tillsammans och utifrån de kunskaper kursen ger analysera några av era fynd. 

Kursen arrangeras i ett samarbete mellan Byggfabriken, Lim & Handtryck, Slöjd & Byggnadsvård och Studieförbundet Vuxenskolan. Kursen hålls tre gånger under 2018, den 17 april på Lim & Handtryck i Mölndal, den 13 september på Byggfabriken på Olivedalsgatan och den 4 oktober på Slöjd & Byggnadsvård i Slöjdseminariet på Nääs. 

Kursledare

Ann-Charlott Strandberg har varit verksam som antikvarie i ca 25 år. Hon är utbildad till Byggnads- /Bebyggelseantikvarie vid Göteborgs universitet samt till Restaureringsarkitekt med inriktning mot interiörer vid Kungliga tekniska högskolans avdelning för restaureringskonst i Stockholm. Sedan 11 år tillbaka driver hon Lim- & Handtrycks Färg & Tapetmakeri i Mölndals Kvarnby.

Äta

Enklare fika ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg. 

När, var & hur

Datum: 4 oktober
Tid:
 torsdag 18-21
Kursledare: Ann-Charlott Strandberg, Lim & Handtryck
Avgift: 380 kr
Plats: Slöjdbiblioteket i Slöjdseminariet på Nääs, Floda

Anmälan och frågor

Klicka här för att anmäla dig till kursen Färgsättning och tapeter i äldre miljöer

Kursen går även den 17 april på Lim & Handtryck i Mölndal och den 13/9 på Byggfabriken, Olivedalsgatan i Göteborg.

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum@sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

För att veta hur du bör förbereda din möbel på bästa sätt inför kursen kontakta kursledaren senast en vecka innan kursstart: info@fargtrappan.se

Hitta till Byggfabriken!

Hitta till Lim & Handtryck!

Hitta till Slöjdseminariet!