Lägga och renovera spåntak 29/5-18

spånor till tak

Här är kursen för dig som vill lära dig hur du renoverar och lägger stickespåntak.

Pärt, stickespån, spånor och hyvlade takspån. Kärt barn har många namn. Under det sena artonhundratalet blir det vanligt att lägga spån på taket istället för tegel och andra takmaterial, alternativt att lägga spån som undertak under teglet. Fortfarande har vi många tak med spån som undertak. Ett spåntak har inte så lång livslängd och behöver läggas om med jämna intervall men ur ett klimatperspektiv är trä alltid ett bra material eftersom det binder koldioxid ur luften.

Taket på backstugan Kulla behöver läggas om och i samband med det har vi en kortkurs. Under en eftermiddag/ kväll i maj kommer vi gå igenom hur spåntak är uppyggda och vad som finns att tänka på både vid renovering och nyläggning. Vi kommer också gå igenom val av träslag, spik, verktyg och metoder. 

Kursledare

Kursen hålls av personal vid Slöjd & Byggnadsvård samt den hantverkaren som kommer att arbeta med takomläggningen. I dagsläget är det inte klart vem. Föreningen som förvaltar Kulla har sökt antikvariskt byggnadsvårdsbidrag för renoveringen och vi avvaktar länsstyrelsens beslut om bidrag.

Äta

Enklare fika ingår i kursavgiften. Anmäl önskemål om specialkost i förväg. 

Tag med

Verktyg som hammare, kniv, tumstock och kofot om du har. Arbetskläder som handskar och arbetsskor. Kläder efter väder, vi kommer att vara ute större delen av tiden. Det kan också vara bra att ta med sig ett anteckningsblock och en kamera så du kan dokumentera de olika momenten. Enkla hörselskydd och skyddsglasögon finns att låna. 

Vägbeskrivning

Från Trollhättan kör 45:an och tag av mot Sjuntorp. I Sjuntorp tag av mot Upphärad. Efter kyrkan i Upphärad ca 400 m tag av vid skylten FÖRSKOLA (Kärrebergsvägen) och kör ca 300 m. Parkera i svängen ner mot Västra Lindåsvägen eller längs med motionsslingan. Följ den övre motionsslingan ca 800 m till Kulla. Det är snitslat gult/rött.

När, var & hur

Datum: 29 maj
Tid:
 tisdag cirka 16-20, exakt tid kommer
Kursledare: Jörgen Rånge, spånläggare
Avgift: 600 kr
Plats: Kullagården i Upphärad, Trollhättan

Anmälan och frågor

Anmäl dig till kursen här!

Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: E-postadress

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: E-postadress

Hitta till Källnääs!