Bygga smålandsgärdsgård 21/4-18

Foto: Tore Hagman

Lär dig bygga en vacker inhägnad! På den här kursen lär du dig att bygga en traditionell smålandsgärdsgård i ene eller gran.

Under endagskursen lär ut hur du bygger en smålandsgärdsgård, en tätbyggd gärdsgård med slanor av gran och störar av ene eller gran.

Kursledare

Ingemar Zachrisson driver med sin hustru Margareta gården Mysten som ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta har fått behålla den karaktär den haft under lång tid. Gårdens verksamhet presenterades månadsvis under vinjetten "året på gården" i tidningen Land 2003-04.

Mat

Lunch och fika ingår inte i kursen. Ta med matsäck med varm dryck.

Ta med dig

Matsäck, arbetskläder, kraftiga skor och handskar. Ta även med dig en egen yxa och kniv. Regnkläder vid dåligt väder. Kursen hålls utomhus större delen av dagen. Kamera för att dokumentera de olika momenten kan också vara bra. 

När, var & hur

Datum: 21 april
Tid:
 lördag kl.10-17
Kursledare: Ingemar Zachrisson
Avgift: 800 kr
Plats: Gården Mysten i Hemsjö, Alingsås

Anmälan och frågor

Anmäl dig till kursen här!


Studieförbundet Vuxenskolan i Lerum
www.sv.se/lerum 
Tel: 0302-158 58
E-post: lerum[a]sv.se

Mer information om kursinnehåll:
Slöjd & Byggnadsvård
Tel: 010-441 43 60
E-post: slojdochbyggnadsvard 8a]vgregion.se

Läs mer om Ingemar Zachrisson och Mysten här!

Senast uppdaterad: 2018-03-16 13:09