Barn & vuxna tillsammans

tälja tillsammans

Här hittar du slöjdkurser där barn och vuxna skapar tillsammans. I år kan du välja att tälja, tova eller återbruksslöjda

Kurserna för barn och vuxna tillsammans har gått färdigt för året.  Vi återkommer i december med de nya kurserna för 2019.

Har ni tips på kurser, kontakta Slöjd & Byggnadsvård på eposten slojdochbyggnadsvard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-10-10 15:05