Allmän Slöjd & Byggnadsvård

Byggnadsvårdsläger på Florö

Här hittar du kurser och läger med ett helhetsgrepp på hela eller delar av slöjd eller byggnadsvård!

Kurserna i Allmän Slöjd & Byggnadsvård har snart gått färdigt för året.  Vi återkommer i december med de nya kurserna för 2019.

Har ni tips på kurser, kontakta Slöjd & Byggnadsvård på eposten slojdochbyggnadsvard@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-11-19 11:15