Allmän Slöjd & Byggnadsvård

Byggnadsvårdsläger på Florö

Här hittar du kurser och läger med ett helhetsgrepp på hela eller delar av slöjd eller byggnadsvård!