Sten

Delar och detaljer av natursten har naturligtvis spelat en stor roll i vårt byggda arv, och gör det än idag. Denna sida är endast påbörjad och kommer att fyllas på med fler stenarter framöver.

Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:56