Isolering

Olika material har olika isoleringsförmåga och lambdavärden. Här är en tabell som visar olika material och vilka värden de har:

Isolering Energiåtgång /kg   Utsläpp klimatpåverkan   Vikt
Material Energi prod. ej FB. MJ   GWP (100) kg CO2 EQ. Kg    Kg/m3      
EPS 98,90   4, 169    14-28
PUR 94,04   4, 299    40
XPS med CO2  93,56   4, 205    38
Vakuumisolering 67,52   3, 615    190
Glasull 46,25   2, 454    16-50
Cellglas skivor 40,99   2, 433    105-160
Lin + polyester 35,27   0, 497    30
Lin 31,54   0, 218    30
Kokosfiber 31,05   0, 428    90
Hampa + polyester 28,68   0, 077    30
Stenull 21,36   1, 935    30-130
Ull 19,74   0, 537    30
Cellulosafiberskiva 17,52   -0, 244    80
Träfiberskiva 14,40   -0, 804    160-270
Kalciumsilikat skivor 12,30   1, 010    115
Lätt lättbetong Multipor  12,30   1, 010    110
Skumglasgrus 10,78   0, 680    210
Cellulosafiber lös 7,18   -0, 885    35-55
Perlit expanderad 6,45   0, 295    85
Kork 6,45   -1, 224    100-120
Träullscement 3,26   0, 303    600
Håltegel isolerande 2,30   0, 185    600
Lättklinkerblock 2,20   0, 310    650-800
Lättbetong 150 kr/m3 1,40   0, 205    150
Sågspån & kutterspån 1,76   -1, 432    200
Lättklinker, lös 1,14   0, 164    350
Vasskiva 1,15   -1, 589    190
Halm 0,80   -1, 246    120

EJ FB = Ej förnybar, CO2 EQ = Koldioxidekvivalenter

Data från isoleringsmaterial har hämtats från IBO, Österrieicheisches Institut für Bauen und Ökologie, samt norske arkitekten Björn Berge. Vad som anges är följande:

• Lambda (λ), värmeledningsförmåga, W/mK. (Lågt λ-värde = bra isoleringsförmåga).
• Försurningseffekt (AP), kg SO2-ekv/kg.
• Energiåtgång produktion, icke förnybar energi (PEI n.e), MJ/kg.
• Växthuseffekt (GWP 100), kg CO2-ekv/kg. GWP = utsläpp vid produktion minus CO2 bunden i materialet.
• Vikt, kg/m3. 

Titta gärna i boken Byggekologi för att läsa mer om materialen. Boken finns i vårt bibliotek och är till salu på Svensk byggtjänst bl a. Här är en länk. 

Källa: Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande, 2014, Bokalders, Varis, Block, Maria, AB Svensk Byggtjänst

Senast uppdaterad: 2017-11-28 11:40