En varmare och blötare framtid

SMHI

Ett helt års nederbörd i medeltal i hela landet visas här från vänster dels historiskt (år 1961-1990) och dels som prognoser för framtiden, år 2021–2050 och 2069–2098. Västsverige utmärker sig som ett särdeles blött område, och än blötare ser det ut att bli. Källa: SMHI. 

Klimatet på vårt klot är inte konstant, det har i alla tider förändrats av naturliga skäl. Men de senaste 50 åren har det förändrats snabbare som ett resultat av de koldioxidutsläpp som människors verksamheter orsakar.

Naturliga faktorer som solstrålningens variationer och vulkanutbrott kan inte förklara den temperaturhöjning som nu är ett faktum, menar bland andra SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

Genom att studera hur klimatet förändrats historiskt kan prognoser för framtiden göras, till exempel när det gäller förväntade mängder av regn och snö. Vi kan helt enkelt ”vrida fram klockan” och få en bild av hur klimatet med största sannolikhet kommer att se ut om femtio och hundra år.

Klimatet på vårt klot är inte konstant, det har i alla tider förändrats av naturliga skäl. Men de senaste 50 åren har det förändrats snabbare som ett resultat av de koldioxidutsläpp som människors verksamheter orsakar. 

Naturliga faktorer som solstrålningens variationer och vulkanutbrott kan inte förklara den temperaturhöjning som nu är ett faktum, menar bland andra SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

Genom att studera hur klimatet förändrats historiskt kan prognoser för framtiden göras, till exempel när det gäller förväntade mängder av regn och snö. Vi kan helt enkelt ”vrida fram klockan” och få en bild av hur klimatet med största sannolikhet kommer att se ut om femtio och hundra år.

Extremt väder är förstås ingen ny företeelse. Det nya är att de kraftiga regnen och skyfallen kommer att bli fler. Framför allt kommer vintrarna att bli betydligt blötare under senare delen av seklet, enligt SMHI:s beräkningar. 

Arkivbild från Bohusläns museum, tagen i Uddevalla på 1950-talet. Foto: Arne Andersson. Färgbilden är tagen 60 år senare vid ett tillfälle när vattennivån var omkring 30 cm högre. Foto: Tomas Brandt 

Nyfiken? Mer information om klimatförändringarna hittar du i Kunskapsbanken på smhi.se!