Mot en klimatsmart region

klimat 2030

Västra Götalalandsregionen är en av initiativtagarna till Klimat 2030 Västra Götaland ställer om. I denna kraft­samling samverkar kommuner, företag, organisationer och föreningar för att nå målet “en fossiloberoende region år 2030.” Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030 - en av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i landet.

De satsningar som görs inom Klimat 2030 delas in i fyra fokusområden. Den här utställningen är Västarvets bidrag till området Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Senast uppdaterad: 2018-06-04 10:44