Klimatklokt!

Klimatklokt!

Som husägare påverkas du av klimatförändringarna, och dina val och ditt agerande kan göra stor skillnad för det framtida klimatet. Om detta handlar utställningen Klimatklokt! vars texter du hittar här. En utställning som tipsar om hur du på ett klokt vis sparar energi samtidigt som du värnar om husets hälsa och karaktär, men också vår gemensamma miljö!

Klimatklokt är att vårda och förbättra det vi redan har

Förr i tiden tänkte man på prylar och kläder när man använde uttrycket slit-och-släng. Nu gäller det också kök och fönster, till exempel. Många har råd att byta ut istället för att reparera.

I en mer hållbar framtid behöver vi sluta slösa med resurser och dra ner på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av våra bostäder. Många av oss behöver byta vanor! Sättet som vi lever på måste förändras om temperaturökningen på jorden ska kunna bromsas in.

Om utställningen Klimatklokt!

Klimatklokt! är en utställning som producerats 2018 av Slöjd & Bygg­nadsvård, Västarvet, i samråd med Hållbar Utveckling Väst. Västarvet är Sveriges största regionala förvaltning för natur- och kulturarv och ingår i Västra Götalandsregionen. 

Klimatklokt! är en fortsättning på Klimat­förändringar i Västsverige, ett projekt där klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i Västra Götaland och Halland kart­lades. Projektet genomfördes 2015–2016 i ett samarbete mellan Västarvet, Region Halland, Riksantikvarieämbetet samt Läns­styrelserna i Halland och Västra Götaland.
Till grund för projektet användes data från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrolo­giska institut) och SGI (Statens geotekniska institut).


Projektrapporten ”Kulturarv för framtida generationer” finns här som pdf.