Wibo linoljefärg utomhus

Wibos linoljefärgsystem bestående av grundfärg, mellanfärg och färdigfärg. Efter recept utlärt från målarmästare på 1930-talet.

Grundfärgen består av kokt linolja av hög kvalité blandad med zinkoxid. Används utomhus på nytt virke eller på trärena partier som behöver grundas. Finns i två olika blandningar, för sågat eller starkt sugande underlag eller hyvlat. Övermålningsbar efter ca 24-48 timmar. Åtgång ca 9-12m2/lit.

1 liter   Pris/st:   415 kr
3 liter   Pris/st:   1 163 kr
5 liter   Pris/st:   1 863 kr
10 liter   Pris/st:   3 574 kr

 

Mellanfärgen WIBO tillverkar är till det första täckande färgskiktet. Det är en ren linoljefärg med lägre oljehalt och mer pigment så att oljan binds i färgskiktet utan att ge en fet yta. Detta garanterar ett bra fäste för färdigfärgen och minimerar risken för blåsbildning eller krackelering på grund av för feta färger. Övermålningsbar efter cirka två dygn. Åtgång cirka 9-12 m2/liter. 

      Vit kulör:    Ljus kulör:    Mörk kulör: 
1 liter Pris/st:   427 kr   536 kr   590 kr
3 liter Pris/st:   1200 kr   1 491 kr   1 636 kr
5 liter Pris/st:   1 923 kr   2 317 kr   2 559 kr
10 liter Pris/st:   3 696 kr   4 302 kr   4 787 kr

  

Färdigfärgen Wibo tillverkar har väl avvägda delar linolja/pigment och ligger mycket nära den linoljefärg som tillverkades i början av 1900-talet. Receptet är utlärt från gamla målarmästare på 1930-talet och har hög halt av bindemedel och pigment. Används till färdigstrykning utomhus. Torktid cirka 1-2 dygn. Åtgång cirka 9-12 m2/liter.

      Vit kulör:    Ljus kulör:    Mörk kulör: 
1 liter Pris/st:   460 kr   570 kr   623 kr
3 liter Pris/st:   1 300 kr   1 589 kr   1 736 kr
5 liter Pris/st:   1 939 kr   2 333 kr   2 574 kr
10 liter Pris/st:   3 629 kr   4 233 kr   4 720 kr

 

Senast uppdaterad: 2019-03-27 15:56