Thord Mellgren slöjdar en Spånfågel (DVD)

Instruktionsfilm om hur man slöjdar en spånfågel. Handskurna spånfåglar har i decennier varit en symbol för slöjden i Skaraborg.

Slöjdaren Einar Mellgren som var född 1908 har berättat att han och hans tre bröder lärt tekniken av sin far, som i sin tur lärt sig av en kringvandrande ryss. I denna filmen är det Einars son Thord som visar oss hur man slöjdar en "Spånfågel" på det sätt som han lärde sig av sin far.  Speltid 31 min.

Pris: 180 kr

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26