Slöjda för trädgården

Instruktionerna i det här häftet är enkla och grundläggande. Låt kreativiteten flöda och trädgårdsslöjden blomma i din täppa! Häftet innehåller 16 sidor med teckningar och beskrivningar i svart/vitt.

Det är roligt att slöjda för trädgården. Teknikerna är enkla och stora och små händer kan hjälpas åt. Materialet är gratis och växer överallt - på tomten, i dikeskanten och på grönområden.

Kom ihåg att alltid fråga markägaren om lov innan du tar sly. Kommunens parkförvaltning brukar kunna hjälpa till. 

Pris: 50 kr

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26